Jako den oslav byl vybrán čtvrtek 23. května 2013, kdy se v prostorách areálu ústavu v Liběchově dopoledne uskutečnila minikonference spojená s prezentací laboratoří ÚŽFG AV ČR a byli oceněni vynikající pracovníci ústavu.

Úkoly, na nichž badatelé ÚŽFG AV ČR v současnosti pracují, se pohybují od výrazně biomedicínských až po témata orientovaná na biodiverzitu. Propojeny jsou společnou linií sledování fyziologických a genetických parametrů, včetně aplikace obdobných experimentálních metod. Aktuálně řešená výzkumná zadání nejsou tradována na jiných vědeckých pracovištích v ČR a charakterizuje je zpravidla rozsáhlá mezinárodní spolupráce.

ÚŽFG AV ČR patří v systému Akademie věd ČR k ústavům střední velkosti. Skládá se z 11 laboratoří lokalizovaných v Liběchově, Praze a Brně. Ústav má několik společných pracovišť s vysokými školami i s jinými výzkumnými ústavy v ČR, byl zapojen do Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad, Centra pro výzkum biodiverzity, Centra nádorové proteomiky a rozvíjí rozsáhlou mezinárodní spolupráci s renomovanými vědeckými pracovišti od amerického až po asijský kontinent.

Z prostředků evropských strukturálních fondů vzniká v Liběchově nové centrum špičkových laboratoří PIGMOD (Pig Models of Diseases), jehož výstupy by měly směřovat především do aplikační sféry. Plánovaný výzkum by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a ověřování terapeutických postupů především v míšním poškození, Huntingtonově chorobě a v lidském melanomu. Spolupráce laboratoří centra PIGMOD s aplikační sférou bude vedle základního výzkumu představovat podstatnou část objemu vědecké činnosti. Již nyní se laboratoře centra podílejí na řešení řady projektů financovaných soukromými firmami či nadacemi, jako je například HighQ, Neuralstem či Synovo.

Připravily: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR