Začněme historicky. A tentokrát u samého „otce dějepisu“ Hérodota. O kočovných Skythech napsal před více než dvěma tisíci lety toto: „Berou si konopné semeno, zalezou s ním pod plstěné pokrývky [stan] a potom je házejí na kameny ohněm rozžhavené. Semeno začne dýmat a vyvíjet tolik par, že by to nedokázala žádná řecká parní lázeň. Skythové takovou lázeň mají rádi a výskají radostí” (Kniha IV:75). Dnešnímu čtenáři je (i díky poznatkům vědy) zřejmé, že nomádi nevýskali nadšením z lázně, nýbrž pod vlivem látky nazvané zkratkou THC.

Psychotropní či omamné látky vzbuzují od pradávna značný společenský zájem, ale jsou regulovány různými zákazy, kdy je třeba možné držet pro vlastní potřebu jen „menší než malé množství“, jak zněla legendární česká formulace. Společnost je upozorňována na jejich škodlivost vedoucí k vážným závislostem, zdravotním potížím i rozpadu osobnosti. Nařízení a zákony, jež zakazují a kategorizují do tříd drogy jako cannabis, houbičky, extázi a jiné psychoaktivní substance, prý ovšem poškozují i vědecký výzkum, který hledá léky na různé nemoci.

S takovým vyjádřením přišli neurovědci v nejnovějším vydání odborného časopisu Nature Reviews Neuroscience. „Důležitým a nešťastným dopadem takových omezení je skutečnost, že znesnadňují, a v řadě případů i znemožňují výzkum fungování těchto látek a jejich možného terapeutického využití například na deprese a posttraumatický stres," uvádí trojice autorů v abstraktu článku, jenž vyšel on-line 12. června. ...

... ... ...

Zdroj a pokračování textu: Česká pozice.cz

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)