Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě byla slavnostně otevřena v r. 2007. Již šest let předtím byla její stavba připravována řadou jednání na MZV. MŠMT a MZP, Radě vlády pro výzkum a vývoj i na úrovni nadnárodních institucí tvořících systém Smluvy o Antarktidě. Pro stavbu stanice bylo rozhodujícím momentem přidělení finančních prostředků od MŠMT a povolení Výborem pro ochranu životního prostředí Antakrtidy. Nositelem stavebního projektu byla Masarykova univerzita a odpovědným řešitelem byl Pavel Prošek. Projektantem stanice a jejím dodavatelem byl Investprojekt, s.r.o., Zlín a PSG International, a.s., Zlín. Stanice je matekem Masarykovy univerzity, která se tak stala jedinou vysokoškolskou institucí na světě vlastnící podobné zařízení. Stanice se nachází na ostrově Jamvese Rosse v severozápadní částí Weddellova moře. Je určena pro pobyl a práci 20 vědců a techniků. Je spolehlivou infrastrukturou umožňující vědecký výzkum v oblasti klimatologie, geologie, paleontologie, geochemie, geomorfologie a glaciologie, ekofyziologie, stresové fyzilogie, ekologie a taxonomie sinic, řas, mechů a lišejníků, mikrobiologie, parazitologie mořských živočichů a experimetální fyziologie živočichů na ostrově a v jeho okolí.