Tato zjištění podle vědců ukazují, do jaké míry můžeme vnímat hlasový projev zvířat jako dobrovolný.

„Naše výsledky ukazují, že rozdíly pozorované při vytí vlků lze vysvětlit spíš jejich vzájemnými sociálními vztahy než emocemi," uvádí Friederika Range z Messerli Research Institute při vídeňské Vysoké škole veterinární medicíny. „Zdá se, že vlci jsou v určité míře schopni flexibilně využívat svých vokálních schopností."

Vědci zatím vědí jen málo o tom, proč zvířata vydávají specifické zvuky. Jedná se o nekontrolovatelné emoční reakce? Anebo zvířata dovedou měnit svůj hlasový projev podle sociálního kontextu?

Ve středisku Wolf Science Center berou pečovatelé vlky na dlouhé procházky na vodítku jednoho po druhém. Všimli si, že při odchodu svého druha zbývající členové smečky vždy vyjí.

Aby chování vlků lépe pochopili, měřili členové týmu Friederiky Range u vlků hladinu stresového hormonu a shromažďovali informace o postavení jednotlivých vlků ve smečce i o jejich oblíbených partnerech. Když pak vědci brali jednotlivé vlky na procházku, nahrávali jejich spolupracovníci reakce ostatních členů příslušné smečky.

Záznamy ukazují, že vlci vyjí častěji, když skupinu opouští vlk, se kterým mají dobrý vztah, než když skupinu opouští nějaký vysoce postavený člen smečky. Míra vytí neodpovídala vyšším hladinám stresového hormonu kortizolu.

„Naše data naznačují, že vytí není jen prostou stresovou reakcí na odloučení některého ze členů smečky, ale je zřejmě projevem snahy o udržení kontaktu, případně vodítkem majícím napomoci opětovnému shledání se spřízněnými druhy," uvádí Range.

 

22. srpna 2013

Zdroj: Science Daily

Přeložila: Veronika Součková

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)