Odkud bereme energii? Co je za oddělením dvou pohlaví a kdo řídí stárnutí a smrt? Odpověď ve všech případech spočívá v mitochondriích.
Mitochondrie jsou drobná tělíska uvnitř našich buněk - miniaturní elektrárny poháněné kyslíkem. V každé buňce jich jsou stovky, v jediné lidské bytosti to dělá asi 1016. Kdysi byly považovány za podřadné otroky, pouhé nádeníky složitých jaderných buněk, ale dnes prochází názory na jejich význam radikální revizí. Dnes na mitochondrie pohlížíme jako na kličovou přísadu, která vůbec umožnila vznik mnohobuděčných organismů.
Po dvě miliardy let vládly Zemi bakterie, aniž by kdy vytvořily skutečně mnohobuněčný organismus - stav, ve kterém mohl uvíznout život na jiných planetách. Pak spojení dvou bakteriálních buněk vedlo k evolučnímu velkému třesku, po němž se objevily řasy, houby, rostliny i živočichové. Mitochondrie kdysi bývaly volně žijícími bateriemi a dodnes si uchovaly nezaměnitelné rysy svých předků, včetně části původní DNA. Od osudného pohlcení vedly spletité a nepředvídatelné vztahy mezi mitochondriemi a jejich hostitelsnými buňkami k jedné evoluční inovaci za druhou. Bez mitochondrií by neexistovalo nic ze světa, který známe a milujeme. Jejich příbeh je příbehěm života samotného.
Dnes jsou mitochodrie v centru výzkumu prehistorie člověka, genetických onemocnění, programované buněčné smrti, plodnosti, stárnutí, bioenergetiky, pohlaví i eukaryotických buněk. Podkládáním dílků z první linie výzkumu vykresluje tato kniha rozmáchlé plátno, které uchvátí každého, kdo se zajímá o biologii, a zároveň přispívá k evolučnímu myšlení a diskusi.
Tato kniha je plná překvapivých pohledů na povahu a vývoj života a měl by si ji přečíst každý, kdo chce vědět, proč jsme tady.

Z obálky knihy.