O aktuálním stavu řešení projektu CANUT informovali členové konsorcia ze Západočeské univerzity
v Plzni, Vysokého učení technického v Brně, Českého vysokého učení technického v Praze
a významných podniků: Centra výzkumu Řež, ÚJV Řež, Škody JS, ZAT a ČKD Elektrotechnika. Vědecké pracovníky hostilo Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické ZČU.

„Garanti jednotlivých řešených témat představili zahájená patentová řízení, na kterých se účastníci projektu podíleli. Popsali také dílčí výsledky na užitných vzorech a prototypech jaderných technologií,“ uvedl manažer projektu Zdeněk Peroutka z RICE.

Centrum pokročilých jaderných technologií zahrnuje vývoj nástrojů a konstrukce experimentálních zařízení a bezpečnostních kritérií pro reaktory nové generace a pracuje na inovaci jaderného paliva včetně jeho palivového cyklu. Zaměřuje se také na prvky zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti provozu stávajících i nových jaderných zařízení.

CANUT patří mezi tzv. centra kompetence, podporovaná Technologickou agenturou České republiky až do roku 2019.  Představuje výzkumné konsorcium, které sdružuje přední výzkumné organizace
a podniky. Jeho hlavním úkolem je vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Cílem projektu je zvýšit znalosti v klíčových oblastech jaderné energetiky a konkurenceschopnost České republiky v oblasti energetické soběstačnosti.

 Hlavním řešitelem projektu CANUT je Fakulta elektrotechnická ZČU a její Regionální inovační centrum elektrotechniky. Na Západočeské univerzitě se na řešení projektu dále podílejí Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní.

Zdroj: Tisková zpráva ZČU