Dancing Beyond Time

Jedním z nedávných vskutku globálních přenosů mimo odborné konference představovalo úspěšné unikátní transkontinentální umělecké představení „Dancing Beyond Time". Hudební produkce s tanečním představením se vskutku přiléhavým názvem totiž umožnila divákům jedinečný zážitek a znamenala technický průlom v elektronických komunikacích. Nejen že umělci nebyli přítomni na stejném místě jako posluchači a diváci - dělilo je totiž půl světa, ale taneční představení bylo navíc převedeno do avatarů. To vše díky špičkovým elektronickým zařízením pro přenos obrazu a zvuku v mimořádně vysoké kvalitě a díky velmi rychlé komunikační síti schopné na velké vzdálenosti přenášet značný objem „živých" dat s minimálním zpožděním. 

V současnosti se již pořádají společné koncerty, kdy hudebník hraje v jednom místě a orchestr je v jiném místě a jejich vystoupení lze synchronizovat pro co nejlepší vjem posluchačů. O jeden krok dále jde přenos, kdy se ke zvuku ve vysoké kvalitě přidává tanec. V případě „Dancing Beyond Time" na základě pohybů tanečníků navíc na projekčním plátně vznikaly animované figury (avataři), které na plátně kopírovaly jejich tanec.

Experimentální transkontinentální kulturní přenos, na němž se podíleli i odborníci sdružení CESNET, se uskutečnil po síťových spojích z Brazílie, České republiky a Španělska do Jižní Koreje v mimořádně vysokém rozlišení 4K (čtyřikrát vyšším, než nabízí současný HD formát). Sdružení CESNET zajišťovalo technickou část přenosu z Prahy a poskytlo do projektu vlastní zařízení, bez kterého by obraz v ultra-vysokém rozlišení sítěmi neprošel.

Test přenosu proběhl jako součást odborné konference APAN 36. Organizace APAN sdružuje národní sítě pro výzkum a vzdělávání z Asie, Austrálie, Nového Zélandu a východu Spojených států. Konference se konala v univerzitním a vědeckém komplexu KAISTDaedeok Research Complex" v jihokorejském městě Daejeon, kde se také sbíhal obraz i zvuk v rámci tanečního představení, které v jednu chvíli spojilo umělce z České republiky, Brazílie, Španělska a Jižní Koreje. Synchronizované hudebně taneční představení vedla brazilská profesorka tance Ivani Santanová za doprovodu experimentálního tělesa The Unlimited Trio složeného z akordeonu, violy a kytary. Hudební doprovod dvou Bělorusů a jednoho Rusa se realizoval ze sálu Bohuslava Martinů pražské HAMU a byl úspěšně přenášen na opačnou polokouli.

Kromě mimořádného zážitku pro všechny zúčastněné tento experiment ověřil, jak rychle lze na velké vzdálenosti sdílet objemná data související s živým obrazem i zvukem. Pokus tak ukázal dostatečnou propustnost nových, nekomerčních počítačových sítí, které postupně propojují hlavně univerzity a vědecké ústavy.

CESNET se na konferenci APAN 36 zapojil rovněž do medicínské sekce, v jejímž rámci se vysílal záznam robotické operace uskutečněný v krajské Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Realizace špičkového přenosu

CESNET je schopen díky národní síti pro výzkum a vzdělávání, která nyní nabízí ve svém jádru nejvyšší přenosovou kapacitu 100 Gbit/s, a jejímu propojení na další obdobné sítě evropské (díky pan-evropské síti GÉANT) i mimoevropské (mj. díky zapojení do GLIF, Global Lambda Integrated Facility, umožňující rezervovat multigigabitové transatlantické přímé optické spoje s minimálním zpožděním), podporovat audio-video přenosy o nejvyšší zatím dosažitelné kvalitě. Už se nejedná o pouhé vysoké rozlišení (HD = 1920×1080), ale o jeho násobky pro ultra-vysoké rozlišení (např. 4K = 4096×2160, 8K = 8192×4096).

Dnes CESNET nabízí tyto unikátní komplexní služby - integrující využití komunikačních a multimediálních prostředků - na objednávku pro konference, semináře, kulturní představení v tuzemsku i v zahraničí. Obraz lze přenášet podle konkrétních požadavků v různém formátu a kvalitě z nejrůznějších pracovišť a prostředí, na různou vzdálenost, pro různě velký počet účastníků. Bohaté zkušenosti má CESNET v organizování živých přenosů chirurgických operací prováděných lékaři i roboty, přenosy z virtuálního prostředí pro vědecké vizualizace (CAVE, Cave Automatic Virtual Environment; SAGE, Scalable Adaptive Graphics Environment) i z koncertních pódií. Každá realizace je samozřejmě jiná, od typu i velikosti akce se odvíjí postup technické přípravy.

Živé přenosy („live demo") se staly nedílnou součástí velkých konferencí, protože na jednom místě soustředění odborníci mohou přímo sledovat praktické uplatnění odborných novinek, o nichž se na dané konferenci hovoří. Navíc mohou v mnoha případech i přímo komunikovat s odborníky (např. lékaři při chirurgických zákrocích) a získat doplňující informace. Např. v rámci lékařské konference State of the Art o urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii, která proběhla počátkem listopadu ve Zlíně, zajistilo sdružení CESNET moderovaný interaktivní živý přenos operací. Operující lékaři - přednostové gynekologických klinik z celé České republiky - tak mohli okamžitě reagovat na otázky z konferenčního sálu, v němž se jejich výkony prováděné v Nemocnici Zlín promítaly v HD rozlišení a v zobrazení 2D i 3D. Z etických důvodů byl přenos určen pouze odborníkům shromážděným v Kongresovém centru Zlín.

CESNET pro tyto špičkové přenosy vyžadující minimální zpoždění (latenci) může využít jak speciální spojení v rámci své sítě a spojení v rámci ČR (přímo nebo přes NIX), tak mezinárodní spojení v rámci sítě GÉANT i mezinárodní spojení v rámci celého akademického světa. V mnoha případech se ale místo konání nenachází přímo v dosahu samotné sítě CESNET či navazujících sítí. Pak je příprava i časově náročnější, neboť je třeba najít vhodné spojení a vybudovat dočasný spoj, což zahrnuje průzkum možností (v řádu dnů), výběrové řízení (týdny), sestavení technického řešení (dny), testování výkonnosti a kvality spoje a vlastní přípravu akce (generálka den před akcí). Ze strany samotného sdružení CESNET se tak na jednotlivé akci podílí celá řada odborníků zodpovědných za různé aktivity, od správy sítě a pronájmu okruhů, přes provoz aplikací a multimediální podporu a streamování do Internetu až po podporu samotných koncových uživatelů a spolupráci s dalšími subjekty (např. společnosti AV Media či Mediacenter).

Vždy je třeba počítat s tím, že ačkoli páteřní přenosová síť ve většině případů nabízí kapacitu 10 až 100 Gbit/s, samotné připojení k páteřní síti a konkrétně připojení koncového uživatele zpravidla nenabízí tuto kapacitu, ale ani optickou přípojku. První/poslední míle celý přenos vyžadující vysokou přenosovou rychlost a minimální dobu odezvy pak doslova znamená úzké místo, které je třeba řešit. Neméně náročné je pak překlenutí posledních pár desítek až set metrů, spoje z místa připojení lokality do místa připojení přístroje (např. ze sklepa na operační sál, z telefonní ústředny do přednáškové místnosti, v rámci nemocnice z budovy do budovy).

Pro uživatele je nejpodstatnější samotné sledování přenášeného obrazu, což obnáší technické řešení jiného typu: promítání v různých sálech vyžaduje speciální technologie, sledování 3D vyžaduje polarizační brýle, sledování na jednom plátně více oken vyžaduje mixování obrazů.

Aktuálně - přenosy v rámci Týdne vědy a techniky

CESNET zprostředkovává jako již tradičně přenosy řady přednášek v rámci 13. ročníku Týdne vědy a techniky, který probíhá až do poloviny listopadu. Zájemci je mohou zhlédnout na webových stránkách akce (www.tydenvedy.cz), kde pod odkazem Festival on-line najdou následně i záznamy z přednášek, které CESNET pořídí. V rámci této akce také proběhne rovněž tradičně (avšak každý rok aktuálně) veskrze praktická přednáška Světem Internetu bezpečně (8. listopadu od 11 hodin ve Velkém sále Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1), v rámci níž specialistka sdružení na oblast kybernetické bezpečnosti Andrea Kropáčová spolu s Janem Kolouchem z Policejní akademie České republiky seznámí posluchače například se základními bezpečnostními riziky, která při práci s Internetem hrozí, s návodem, jak se vyvarovat základních chyb, jak chránit své soukromí i identitu nebo jak držet pod kontrolou tzv. informační stopu, kterou za sebou v prostředí Internetu všichni zanecháváme.

Další informace

ČT24: Zprávy 16 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/239014-cesko-se-zapojilo-do-globalniho-testu-internetu-hudbou/

Ing. Jiří Navrátil, CSc., CESNET (koordinátor : Živé přenosy videa na konference v tuzemsku i v zahraničí - prezentace http://www.cesnet.cz/wp-content/uploads/2013/07/F2_Ziveprenosy-Navratil.pdf  (prezentace na Velkém semináři o komplexu služeb e-infrastruktury CESNET nabízející příklady realizací a popis technického řešení)

Služby CESNET > Speciální obrazové přenosy http://www.cesnet.cz/sluzby/specialni-obrazove-prenosy/