Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy
Erby ctihodné šlechty slavného království Českého

Erby ctihodné šlechty slavného království Českého

edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století
  • Martina Hrdinová

Dva heraldické rukopisy z rodového archivu Vratislavů z Mitrovic byly od svého vzniku dislokované daleko od center bádání a o jejich existenci věděla pouze úzká skupina badatelů. I když obsahují přes 2000 kolorovaných erbů, nebyly nikdy prozkoumány z hlediska autorství, datace nebo analýzy obsahu. Celostránková obrazová edice přináší výsledky kodikologického a heraldického rozboru s určením více než 950 českých, moravských a slezských rodů, jimž erby patřily. Dále se zabývá osobnostmi jejich tvůrců – Kryštofem Vilémem Harantem z Polžic a Bezdružic (1617–1690) a Václavem Ignácem Vratislavem z Mitrovic (1645–1728), rekonstruuje pramennou základnu erbovníků a zahrnuje i genealogicko-heraldické výzkumy dalších badatelů druhé poloviny 17. století. Textovým, obrazovým i databázovým zpracováním erbovníků s možností podrobného vyhledávání zpřístupňuje důležitý pramen pro českou šlechtickou heraldiku 15.–17. století.

PhDr. Martina Hrdinová, Ph.D., absolventka oboru historie - latina na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, pracovala nejprve jako odborná pracovnice historického oddělení Stredoslovenského muzea v Banské Bystrici a poté jako odborná asistentka na katedře historie Fakulty humanitních věd Univerzity Mateja Bela tamtéž. V letech 2001 - 2009 byla posluchačkou doktorského studia oboru pomocné vědy historické na katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK v Praze. Od roku 2006 pracuje v oddělení pro soupis a studium rukopisů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Kromě jiného se zaměřuje na výzkum raně novověkých bohemikálních rukopisů s heraldickým a genealogickým obsahem a s nimi souvisejících heraldických pramenů, dále pak na vývoj heraldiky a genealogie v Čechách v 16.-17. století a obecně na dějiny šlechty raného novověku.

Hrdinová, Martina
   Erby ctihodné šlechty slavného Království Českého : edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století / Martina Hrdinová. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2013. -- 694 s. : barev. il. + CD
ISBN 978-80-200-2196-0 (váz.)

Kniha vychází v edici Mimo - humanitní vědy.

Knihu nakladatelství Academia, které se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů, si můžete zakoupit i na stránkách jejich internetového knihkupectví. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii.