Jedná se o ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf (UHPLC) s nejmodernějším hmotnostním detektorem Synapt G2-Si od přední americké firmy WATERS. Na přístroj přispěl částkou téměř 10,5 mil. Kč projekt určený k revitalizaci infrastruktury na FaF UK (REVIFAF), který fakulta získala z prioritní osy 4. operačního programu Výzkum a vývoj pro inovaci.

Smyslem projektu REVIFAF je zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na vědu a výzkum na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. „Projekt má za cíl zajistit odpovídající infrastrukturní podmínky, které udrží na naší fakultě kvalitní odborníky a umožní jim provozovat vědecko-výzkumnou činnost v důstojných, špičkových, motivujících a bezpečných podmínkách, a předávat prostřednictvím výuky své jedinečné znalosti nové generaci farmaceutů, jež dále zlepší perspektivy absolventů fakulty na trhu práce,“ uvedl Petr Solich, vedoucí katedry analytické chemie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Synapt G2 Si je již druhá generace hybridního hmotnostního spektrometru typu kvadrupól – analyzátor doby letu (q-TOF) s vestavěnou iontovou mobilitou. Tento přístroj významně usnadňuje identifikaci a strukturní analýzu širokého spektra látek pomocí měření správné a přesné hmoty molekulových iontů (MS), určení sumárního vzorce sledované sloučeniny, izotopického složení (včetně chirálních látek) a interpretací fragmentačních spekter (MS/MS). Díky vysokému rozlišení je docíleno vysoké selektivity a snížení rizika případných interferencí. Rychlost skenování analyzátoru q-TOF je klíčová pro spojení s rychlými separačními technikami, jako je právě UHPLC.

Zdroj textu a obrázku: Tisková zpráva UK