Cílem této knihy je odhalit, popsat a pochopit prazvláštní křehkost lidských pout, onen pocit nejistoty, vyvolaný vrtkavostí, a z něho plynoucí rozporuplnou touhu navazovat vztahy a zároveň se příliš nevázat

...

Ústředním hrdinou této knihy je lidský vztah. Provázet ho budou další hlavní postavy, muži a ženy, naši současníci, zoufale opuštění a s rozumem v končích, kterří si připadají jako věci na jedno použití, lidé marně toužící po pocitu bezpečí, sounáležitosti a pomocné urce, na niž by se mohli v těžkých chvílích spolehnout, lidé nadarmo prahnoucí po !navázání vztahu!; i přestou jsou neustále na pozoru před !spřízněním!, hlavně před spřízněním !nadobro!, o spříznění!navěky věků! aninemluvě. Mají totiž strach, že jim takový stav bude přítěží a bude na ně vyvíjet tlak, jejž nebudou schopni ani ochotni snášet, čímž vážně omezí svobodu, kterou potřebují - ano, hádáte správně - k navázání vztahu...

Z předmluvy knihy.