Mohl být Ferda Mravenec Robinsonem? Štípali mravenci už brontosaury? Co se dohadujeme o vzniku hmyzích společností...

Z obsahu knihy.