Přednášky našich předních odborníků budou probíhat od 10. do 14. března 2014 v sálech Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. V pořadí již šestnáctý Týden mozku představí nejnovější poznatky současného výzkumu, ale rovněž se veřejnost a studenti mohou na přednáškách dozvědět, jak mozek chránit a procvičovat. V průběhu týdne vystoupí s přednáškami celkem 15 předních českých neurovědců, kteří představují naše špičkové odborníky v oborech teoretických a klinických neurověd. Budou hovořit nejenom o výsledcích svého výzkumu, ale seznámí posluchače i s nejnovějšími poznatky o mozku, získanými na pracovištích v celém světě.

Pořádání této akce v Evropě koordinuje European Dana Aliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana Aliance for Brain Initiatives. V České republice se na jeho realizaci podílejí Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Česká společnost pro neurovědy a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Tradici konání Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec, zabývající se výzkumem sluchu, profesor Josef Syka poprvé v roce 1998.
Od té doby se těší přednášky velkému zájmu veřejnosti, jen v loňském roce je navštívilo téměř 1500 posluchačů, především studentů středních škol.

Více informací a registrace na přednášky na www.tydenmozku.cz

Kontakt: Karina Uherková Tel.: +420 221 403 274, GSM: +420 733 690 436, E-mail: uherkova@ssc.cas.cz

 

Program:

Pondělí 10. března

11:00 h                      
Tisková konference
k Týdnu mozku 2014

Pondělí 10. března

09:00 h                       
Mozek a regenerativní medicína

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

11:00 h                       
Gliové buňky a jejich úloha
Doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

14:00 h                      
Spánek a sny u onemocnění mozku

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Úterý 11. března

09:00 h                       
Časový systém a neuropsychiatrická onemocnění

PharmDr. Alena Sumová, DSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

11:00 h                        
Pokroky v léčbě chronické bolesti - metody a léky

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK v Praze

14:00 h   
Hledání příčin dědičných nervových onemocnění

Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.

Klinika dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice Motol

Středa 12. března

09:00 h                       
Optogenetika pomáhá odhalovat tajemství činnosti nervových buněk
MUDr. et Mgr. Tomáš Hromádka, Ph.D.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

11:00 h                       

Co víme dnes o činnosti mozku při vnímání a generování řeči, čtení a psaní
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

14:00 h                       

Neuromodulační léčba poruch řízení po pohybu aneb dráty do mozku
Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Čtvrtek 13. března

09:00 h                      
Jak se vyvíjí a zase mizí mozkové sítě

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Klinika dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice Motol

11:00 h                      
Umění a neurověda

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Psychiatrické centrum Praha

14:00 h                      
Duševní poruchy a společnost

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Pátek 14. března

09:00 h                      
Paměť a její poruchy

MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

11:00 h                      
Epilepsie v nezralém mozku - jiné onemocnění?

Doc. Pharm Hana Kubová, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

14:00 h                      
Mozek, hlad a jídlo?

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR