Alzheimerova choroba ve skutečnosti není jen jedna diagnóza, neboť tento název skrývá hned několik typů podobných chorob, které se ale v mnoha ohledech liší. A rozdílná může být i doba prvních projevů onemocnění, která u časné formy Alzheimerovy choroby vůbec nemusí být až v pozdním stáří - ale mnohem, mnohem dříve. Rozdíly mezi vznikem různých typů této choroby jsou, mimo jiné, podmíněny i geneticky. Právě formy Alzheimerovy choroby, spojené s časnou dobou nástupu, jsou do velké míry geneticky podmíněné, byť se nejspíš nejedná o jednoduchý typ dědičnosti - podmíněný jen jedním genem. Určité kandidátní geny, které mohou potenciálně souviset s Alzheimerovou chorobou, již identifikovány byly. Nový příspěvek do této problematiky přidává aktuální studie mezinárodního týmu autorů, kteří popsali zvýšené riziko vzniku Alzheimerovy choroby pro nositele určité varianty genu PLD3. ...

... ... ...

Autor: MUDr. Antonín Šípek

Zdroj a pokračování textu: Gate2Biotech

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)