CESNET, sdružení vysokých škol, ústavů Akademií věd a dalších organizací zabývajících se výzkumem a vývojem v České republice, pro uživatele buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro nejrůznější potřeby výzkumu a vzdělávání. Vedle toho se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií na špičkové světové úrovni, proto také pravidelně pořádá celou řadu odborných i osvětových akcí na témata bezpečnost, IPv6, gridy apod., jak čistě domácích tak s mezinárodní účastí.

Po sérii národních konferencí určených širokému publiku, na nichž CESNET představoval souhrnně aktuální výsledky své činnosti a seznamoval se službami své e-infrastruktury, letos zahajuje novou tradici více specializovaných akcí zaměřených na pěstování technické a uživatelské komunity - CESNET Community Forum, pro úzkou spolupráci a odpovídající reakci na uživatelské požadavky v dalším rozvoji národní e-infrastruktury.

První letošní celodenní seminář bude zaměřený na nové typy přenosových služeb a jejich aplikace, takže účastníkům přinese zejména nejnovější informace o optických sítích přenosových i přístupových (FTTH, Fiber To The Home), technologiích přenosu optického signálu a optických síťových systémech. CESNET patří ve světě k předním pracovištím ve výzkumu a provozování přenosových služeb pro vysoce přesné a výkonné aplikace, nezbytné např. pro řízení v reálném čase, fotonické služby, přenos času a frekvence. Nedílnou součástí semináře budou vystoupení uživatelů z řad výzkumníků různých oborů (fyzika, geofyzika, bioinženýrství) a zástupců průmyslové sféry působící v oblasti optické komunikace (OPTOKON, PROFiber Networking CZ)

Cílem CESNET Community Forum je usnadnit výměnu informací a kontaktů se současnými i potenciálními uživateli a partnery. Uživatelé totiž spolupracují na vytváření služeb, které CESNET celé komunitě poskytuje prostřednictvím sítě a služeb CESNET. Snahou CESNETu je poskytnout vědeckým týmům takové služby, které jim pomohou získat a udržet si předstih v oboru.

Účast na semináři je bezplatná, ale je třeba se registrovat. Podrobný program, formulář pro on-line registraci a všechny další informace naleznete na http://www.cesnet.cz/sdruzeni/akce/forum-nove-prenosove-sluzby/.

Z dalších nedávno organizovaných úspěšných akcí CESNETu v březnu a dubnu lze upozornit na následující:

Campus network monitoring and security workshop - dvoudenní mezinárodní seminář pro výměnu zkušeností ke zlepšení správy kampusových sítí, zaměřený na doporučené postupy pro monitorování, používané nástroje a procesy, mj. na základě nejnovějších výsledků vývoje v rámci mezinárodního velkého výzkumného projektu GN3 zodpovědného za budování pan-evropské sítě GÉANT, jehož se CESNET aktivně účastní (prezentace v angličtině jsou k dispozici na stránce semináře).

CESNET Days - série neformálních setkání odborníků ze sdružení CESNET se zástupci členských organizací se zaměřením na specifické oblasti a problémy univerzit nebo ústavů Akademie věd.