Pokrok v medicíně a vědě všeobecně je výsledkem aplikace nových poznatků, které se získávají nejen výzkumem, ale významnou úlohu hrají klinické studie, přísně sledované procesy, při nichž se testuje terapeutický postup ověřující  použití  nově získaných poznatků a produktů z hlediska bezpečnosti, účinnosti a vyhodnocuje se, zda je nová metoda účinnější než dosud používaný způsob léčby.

Prof. Syková hovořila o použití kmenových buněk a biomateriálů v léčbě míšního poranění a amyotrofické laterální sklerózy (ALS), v této oblasti je u nás průkopnicí. Klinické studie běží ve FN v Motole již od roku 2004 a jejich výsledky se nejen vyhodnocují, ale příprava autologních kmenových buněk se stále vyvíjí.  

Prof. Jirkovská (IKEM, Centrum diabetologie), s MUDR. Robertem Bémem a MUDr. Michalem Dubským hovořili o probíhající klinické studii léčby ischemické choroby dolních končetin u pacientů s cukrovkou zvláště se syndromem diabetické nohy. U více než dvaceti pacientů bylo pozorováno zlepšení klinického nálezu na končetině, subjektivní zmírnění bolestí končetiny a statisticky významný vzestup objektivně měřených hodnot transkutánní tenze kyslíku, což svědčí pro obnovu cévního řečiště  Došlo ke zhojení kožních defektů, snížení bolestivosti a končetina nebyla tudíž amputována.

MUDr. Petr Girman (IKEM) hovořil o výzkumu bioarteficiálního pankreatu v léčbě diabetu mellitu 1.typu.

Doc. Daniel Lysák (FN v Plzni) hovořil o využití mesenchymálních kmenových buněk pro léčbu reakce štěpu proti  hostiteli.

Doc. Vojtěch Havlas (2. LF UK, FN v Motole) informoval o klinické studii terapie ruptury rotátorové manžety ramena pomocí kmenových buněk,  připravených ve spolupráci s prof. Sykovou. Pracoviště Ústavu experimentální medicíny má totiž jako jediné v ČR povolení vyrábět kmenové buňky z kostní dřeně pro klinické studie.

Prof. Radek Špíšek (2. LF UK, FN v Motole) shrnul poznatky  o protinádorové imunoterapii karcinomu prostaty pomocí dendritických buněk.

S týmem vědců profesorky Sykové z Ústavu experimentální medicíny AV ČR také spolupracují a využívají autologní kmenové buňky z kostní dřeně ve své práci prof. Tomáš Trč (2. LF UK, FN v Motole), který hovořil o zkušenostech s aplikací koncentrátu mononukleárních buněk z kostní dřeně při léčbě atrózy a doc. Pavel Šponer (LF UK v Hradci Králové) zhodnotil použití resorbovatelné biokeramiky jako buněčného nosiče při léčení kostních defektů.

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR