Matematika života oslavuje existující bohatou rozmanitost propojení mezi matematikou a biologií, od Projektu lidského genomu přes strukturu virů a uspořádání buňky až po stavbu a chování celých organismů a jejich působení v celkovém eko-systému. Ukáže také, jak může matematika vrhnout nové světlo na obtížné otázky týkající se evoluce, kde se mnoho důležitých procesů nedá pozorovat, protože trvají příliš dlouho, nebo se udály před stovkami milionů let a zůstaly po nich jen záhadné stopy.
Biologie se původně zabývala pouze rostlinami a zvířaty. Pak obrátila pozornost na buňky. Dnes se týká převážně složitých molekul. Abychom tyto proměny vědeckého zkoumání hádanky života ukázali, začneme na úrovni každodenního lidského života a budeme sledovat historický vývoj, který biology vedl ke stále se prohlubujícímu zaměření na mikroskopickou strukturu živých tvorů a který vyvrcholil objevem DNA, "molekuly života".
Většina témat probíraných v první třetině knihy se proto týká biologie. Velmi brzy se však na scéně objeví matematika a jde po stopách otázek o geometrii rostlin od doby královny Viktorie do dnešního dne, aby ilustrovala, jak biologie podněcuje nové myšlenky v matematice. Jakmile připravíme biologické pozadí, matematika vstoupí do centra dění, jak budeme od atomových rozměrů postupovat zpět k úrovní, na které se cítíme nejlépe, protože odpovídá našemu životu. Ke světu trávy, stromů, ovcí, krav, koček, psů... a lidí.
Rossah matematiky, která se tu objevuje, je hodně široký: pravděpodobnost, dynamika, teorie chaosu, symetrie, sítě, mechanika, pružnost a dokonce teorie uzlů. Většina aplikací matematiky, které probereme, se týká hlavního proudu matematické biologie: struktura a funkce složitých molekul, které se podílejí na řízení složitých životních procesů, tvary virů, evoluční hrátky, které vedly k nesmírné rozmanitosti života na této planětě a které stále probíhají, fungování nervového systému a mozku, dynamika ekosystémů. Zařadil jsem také kapitolu o podstatě života a možné existenci jeho mimozemských forem.
Součinnost matematiky s biologií představuje jednu z nejaktuálnějších oblastí vědy, která již ve velmi krátké době urazila velký kus cesty. Jen budoucnost ukáže, kam až dojde. Jedna věc je však jistá: bude to vzrušující jízda.

Z předmluvy knihy.