Platy státních úředníků v letech 2008-2012 klesaly, a to nejen absolutně, ale i ve srovnání s průměrnou mzdou v České republice. To může znamenat, že práce úředníka v posledních letech ztratila na finanční atraktivitě. Úroveň platů v některých částech státní správy je ale vyšší, než by odpovídalo platovým tabulkám. „To naznačuje, že významnou část platů úředníků tvoří osobní ohodnocení a odměny," zdůrazňuje spoluautor studie Petr Bouchal. Studie ukazuje, že státních úředníků v posledních letech ani výrazně nepřibylo, ani neubylo.

Studie také upozorňuje na slabá místa v rozhodování o lidských zdrojích ve státní správě. Informované řízení lidských zdrojů bude vyžadovat sběr a analýzu podrobnějších dat a jejich lepší využití především v rozpočtovém procesu. „Při vytváření státního rozpočtu se musí zohlednit nejen minulý státní rozpočet, ale i údaje o skutečných počtech a platech státních úředníků," argumentuje spoluautor studie Petr Janský.

Studii „Státní úředníci: Kolik jich vlastně je, kde a za jaké platy pracují?" si můžete přečíst na http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_studie_4_2014.pdf

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR