Letní škola bude mít dvě části: přednášek a workshopů Summer School Lecture (25.–27. srpna) se zúčastní 50 delegátů a vystoupí zde 12 odborníků z různých zemí; Summer School Open (28.–29. srpna) nabídne otevřený kongres pro širokou veřejnost.

Myšlenka vlastního projektu vznikla v létě 2013, kdy Lucie Břinková, studentka češtiny v komunikaci neslyšících a hlavní koordinátorka letní školy CISL, navštívila se spolužačkami londýnskou konferenci Theoretical Issues in Sign Language Research (TISLR) pořádanou Mezinárodním sdružením lingvistů znakového jazyka. Živá a podporující atmosféra studentky inspirovala k zorganizování podobné akce v domácím prostředí. „Říkaly jsme si, že je nám líto, že něco podobného u nás úplně chybí. A když si to nevytvoříme samy, tak to tady asi ani nebude,“ uvádí k prvotnímu impulsu Lucie.

Profesorka Alena Macurová, která je hybatelkou českých výzkumů v oblasti komunikace neslyšících, byla studentskou iniciativou potěšena. Dívkám nabídla odborné konzultace a předání cenných zkušeností. Projekt podpořila rovněž dr. Andrea Hudáková, ředitelka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK. Záštitu nad akcí převzal rektor UK prof. Tomáš Zima a děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová. ...

... ... ...

Zdroj a pokračování textu: Filozofická fakulta UK