Je nutné jí co nejrychleji zajistit takové podmínky, aby nedošlo k poškození, či zničení. Tím, kdo se o sošky, amulety či odhalené reliéfy stará, je hlavní restaurátor Martin Dvořák (51), jenž s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy spolupracuje už patnáct let.

„Poprvé jsem byl v Egyptě v roce 1999. Tehdejší expedice byla zajímavá v tom, že se kopaly dvě hrobky a dotýkali jsme se památek jak z období Staré říše, což byla Hetepiho hrobka s krásným reliéfem z doby asi 2500 let př. n. l., tak i z doby sajsko-perského období kolem roku 520 př. n. l. - to byla nevykradená šachtová hrobka kněžího Iufaa. Člověk se posunul o dva tisíce let dopředu," řekl ČESKÉ POZICI Dvořák, jenž restauroval stovky předmětů.

A to i z takových velkolepých nálezů, jakými byly v nedávných letech odkryté artefakty z pohřební výbavy z hrobky kněze Neferínpua, nálezy z komplexu princezny Šeretnebtej nebo loňský objev mastaby lékaře Horního a Dolního Egypta Šepseskafancha. ...

... ... ...

Zdroj obr. a textu: Česká pozice