Tento nález byl umožněn novým výpočtem atmosférické dráhy, který posunul linii dopadu o 330 metrů. Je zajímavé, že nalezené meteority jsou různého typu, což naznačuje, že mateřský asteroid byl materiálově různorodý.

Srážky meteoroidů metrových velikostí se zemskou atmosférou jsou relativně vzácné. Dochází k nim asi 40 krát za rok. Vyvolávají velmi působivé jevy, tzv. superbolidy. Jedna z takových událostí, známá jako bolid Benešov, se stala 7. 5. 1991 ve 23:03:46 UT (světového času) nad Českou republikou. Bolid Benešov byl zaznamenán během systematického fotografického pozorování bolidů, které provádí Astronomický ústav AV ČR v rámci Evropské bolidové sítě. Z analýzy snímků bylo ihned jasné, že tento bolid skončil mnohonásobným pádem meteoritů. Žádné meteority ale v týdnech a letech po pádu, navzdory značnému úsilí a mnoha pokusům, nebyly nalezeny.

V únoru 2011, tedy téměř o 20 let později, Pavel Spurný a jeho kolegové (Astronomický ústav AV ČR, oddělení meziplanetární hmoty) znovu změřili a přezkoumali všechny dostupné snímky pomocí vlastních vylepšených metod. Kromě toho využili nové zkušenosti, které získali z úspěšně předpovězených pádů v Evropě a v Austrálii v posledních 15 letech. Výsledkem byl nový obraz celé události s opravenou atmosférickou dráhou a určením nového místa dopadu. To ondřejovskému týmu umožnilo nalézt Benešovské meteority, a to 20 let po pádu, přesně v nově předpovězeném místě!

Jedná se o první případ na světě, kdy se podařilo nalézt meteorit tak dlouho po pozorovaném bolidu. Tým nalezl čtyři malé, značně zvětralé meteority o celkové hmotnosti 12 g. Ještě zajímavější je, že tyto čtyři meteority jsou tří různých mineralogických typů. Z toho vyplývá, že meteoroid Benešov byl značně různorodý a že obsahoval alespoň tři různé druhy materiálu. Kromě meteoritu ,,Almahata Sitta", který spadl v roce 2008 v Súdánu, je to druhý případ, kdy bylo zjištěno podobně různorodé složení původního tělesa.

Je tudíž pravděpodobné, že mateřská tělesa meteoritů - asteroidy (používá se i český název planetky), mají podstatně komplikovanější strukturu, než se dosud předpokládalo a že tedy aspoň část z nich byla výrazně přeměněna srážkami s jinými tělesy v hlavním pásu asteroidů.
Vědecký tým: Pavel Spurný, Jakub Haloda, Jiří Borovička, Lukáš Shrbený a Patricie Halodová.

[1] Nová analýza Benešovského bolidu a nález meteoritů různých typů - stará záhada vyřešena po 20 letech. P. Spurný, J. Haloda, J. Borovička, L. Shrbený a P. Halodová 2014, A&A, vol. 570, A39.

[2] Informace o klasifikaci meteoritů lze najít na různých webech jako např. http://www.meteorite.fr/en/news/ nebo http://www4.nau.edu/meteorite/.

Obr.: První tři Benešovské meteority byly nalezeny v dubnu 2011 pomocí detektorů kovu. Zleva doprava: H5 chondrit 1,56 g, LL3.5 chondrit 7,72 g s achondritickou částí a LL3.5 chondrit 1,99 g [2].

Zdroj textu a obr.: Tisková zpráva Astronomického ústavu AV ČR