Korpus českého verše je svým rozsahem i zpracováním naprosto unikátní, a to i ve světovém měřítku. Díky on-line aplikacím a počítačovému programu, který umí automaticky rozpoznávat druh verše, získávají uživatelé dosud netušené možnosti práce s téměř 1 700 sbírkami české poezie 19. a počátku 20. století. Všechny on-line aplikace jsou zdarma přístupné na stránkách Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR (www.versologie.cz). V rámci Dne s Korpusem českého verše proběhne tisková konference, přednáška a křest publikace Báseň a počítač.

Tisková konference
Tisková konference proběhne v úterý 4. 11. 2014 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR od 10.30 hodin
(Na Florenci 1420/3, Praha 1, vchod C).

Přednáška
Přednáška se koná v úterý 4. 11. 2014 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR od 13 hodin (Na Florenci1420/3, Praha 1, vchod C).
Přednáška, která je součástí Dne otevřených dveří ÚČL AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky (www.tydenvedy.cz), představí projekt automatické analýzy verše, tj. výsledky počítačového programu, který dokáže rozpoznat metrum českého verše. Přednášející předvedou využití jednotlivých on-line aplikací (Databáze českých meter, Eufonometr, Gunstick, Hex, Frekvenční slovníky, Cvičebnice). Posluchači se mimo jiné dozvědí, zda je v české poezii 19. století více jambů nebo trochejů, o čem je na základě frekvenční analýzy slov Máchův Máj, s čím vším rýmovali čeští básníci slovo láska nebo která česká báseň je nejeufoničtější.

Křest
Po přednášce bude od 14:30 následovat křest publikace Báseň a počítač (role kmotry se laskavě ujala PhDr. Květa Sgallová, CSc.), kterou vydává nakladatelství Academia v edici Věda kolem nás
(http://www.academia.cz/edice/veda-kolem-nas.html). 

 

Stručné představení Korpusu českého verše a jeho on-line aplikací

Korpus českého verše
Korpus českého verše je lemmatizovaný, foneticky, morfologicky, metricky a stroficky anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století. Ke každé slovní jednotce v korpusu je připojena informace o jejím základním slovním tvaru (lemma), fonetickém přepisu a gramatických kategoriích, u každého verše je určeno metrum (jamb, trochej, ...), rozsah (čtyřstopý, pětistopý, ...), typ klauzule (mužská, ženská, ...) a metrický vzorec. Na vyšších rovinách jsou pak anotovány rýmové dvojice a pevné formy (sonet, rondel, ...).

Databáze českých meter
V Databázi českých meter je zpřístupněn metrický a strofický popis 1 689 básnických sbírek (78 391 básní) z 19. a počátku 20. století obsažených v Korpusu českého verše. V databázi lze (kromě standardních bibliografických údajů) vyhledávat a statisticky vyhodnocovat data dle veršového rozměru, metrického vzorce, rýmovanosti a strofičnosti textu, strofického a rýmového schématu, ustáleného názvu rozměru (alexandrin, hexametr, ...), pevných forem (sonet, rondel, ...).

Eufonometr
Aplikace Eufonometr umožňuje vypočíst eufonický koeficient libovolného textu, tj. nalézt takové opakování hlásek, které je statisticky významné. Uživatel do aplikace napíše nebo vloží text a zobrazí se mu jak eufonicky relevantní hlásky a jejich eufonický koeficient v jednotlivých řádcích, tak celkový eufonický koeficient vloženého textu a autor, jehož průměrný eufonický koeficient je nejblíže eufonickému koeficientu vloženého textu. Z dat zobrazených v grafu pak lze zjistit, kolik básní v České elektronické knihovně dosahuje obdobného eufonického koeficientu jako vložený text.

HEX - klíčová slova v české poezii
Aplikace Hex umožňuje vyhledávat v Korpusu českého verše texty, které obsahují uživatelem specifikované klíčové slovo, nebo naopak u uživatelem specifikovaného okruhu textů zobrazit všechna klíčová slova v nich nalezená.Frekvenční slovníky (http://versologie.cz/slovniky/slovniky.html)
Frekvenční slovníky české poezie obsahují údaje o četnosti slov v básnických dílech zahrnutých do Korpusu českého verše. Slovníky udávají jednak frekvenci lemmat, jednak frekvenci slovních tvarů (tokenů), a to jak v jednotlivých básnických sbírkách, tak v celých autorských subkorpusech i v celém Korpusu českého verše. Právě údaje o frekvenci lemmat odlišují tyto slovníky od Frekvenčních slovníků České elektronické knihovny.

Gunstick - databáze rýmů
Databáze českých rýmů zpřístupňuje výsledky automatické analýzy rýmových shod v básnických sbírkách obsažených v Korpusu českého verše a vydaných do roku 1920 (databáze obsahuje přes jeden milion rýmových párů). Tyto výsledky byly podrobeny ruční kontrole, která zohlednila různé kontexty (sbírky, básně, dobové poetiky...). Databáze obsahuje jak standardní rýmové shody, tak i některé případy volnějších shod.

Něco navíc

Cvičebnice
Interaktivní cvičebnice doplňuje publikaci Úvod do teorie verše (Ibrahim, Robert - Plecháč, Petr - Říha, Jakub; Akropolis, Praha 2013). Uživatel může procvičovat své znalosti při poznávání meter i celých rozměrů sylabotónických básní (více než 50 000 příkladů), pevných forem v sylabotónickém verši (více než 8 000 příkladů) a časoměrných útvarů (více než 300 příkladů). Každý uživatel má přehled o své úspěšnosti v jednotlivých kategoriích. Cvičebnici doprovází podrobný výklad.

Zdroj: Tisková zpráva Ústavu pro českou literaturu AV ČR