Zde publikovaný text se vrací k přednášce, kterou jsem pod stejným názvem pronesl v Düsseldorfu 13. července 1994 v Akademii věd v Severním Porýní-Vestfálsku. Přednáška byla  zveřejněna ve sborníku Akademie.

Z podnětu nakladatelství jsem tento text ještě jednou značně rozšířil a doplnil především o ta hlediska, která překračují poměrně úzký rámec "komunikačně-vědeckého" výzkumu médií. Nicméně přístup k problematice a výroky z textu přednášky byly zachovány. Proto se také zdálo být na místě označit nyní předložený text jako "druhé vydání", ačkoliv doplnění široce přesahují aktualizaci s ohledem na literaturu, která v mezičase vyšla.

- Z předmluvy knihy.