„Děti v Česku jsou sice nadprůměrně vystavené rizikovým situacím, díky svému častému využívání internetu ale těží z výhod, které přináší. Výzvou je zejména více vzdělávat rodiče, aby dokázali dát dětem potřebnou podporu a aby se otupily konflikty, které v rodinách ohledně používání internetu vznikají,“ uvedl vedoucí české sekce výzkumu, psycholog David Šmahel.

Výzkum EU Kids Online se odehrál v letech 2011 až 2014. Data se sbírala v 25 tisících domácnostech v 25 evropských zemích včetně Česka. Vědci se dotazovali dětí ve věku 9 až 16 let a jejich rodičů.

5 hlavních zjištění
1. Čím více děti používají internet, tím lepší jsou jejich digitální dovednosti a tím lépe dovedou využívat i příležitostí, které internet nabízí.
2. Na druhou stranu: Čím častěji děti internet používají, tím větší je i riziko újmy. O to víc je tedy potřeba věnovat se prevenci.
3. Klíčovou roli v tom, jestli bude internet pro děti přínosný, sehrávají rodiče a jejich schopnost podporovat své potomky v pozitivním přístupu k online aktivitám.
4. Všechna rizika nemusí vést k újmě. Záleží na digitální gramotnosti dětí a jejich odolnosti. Ohroženější jsou spíše mladší děti, zejména dívky a děti s problémy i z reálného světa.
5. Nejvíce děti znepokojuje pornografie, těsně následována násilím (zejména tím reálným nebo realistickým) páchaným na těch nejzranitelnějších – dětech nebo zvířatech. Rizika násilných obsahů si přitom veřejnost všímá daleko méně než těch sexuálních.

5 rad pro rodiče
1. Informujte se o výhodách i rizicích, které jsou s používáním internetu spojené, a podporujte děti už od raného věku v objevování online světa.
2. Zaměřte se na to, aby vaše děti posilovaly své digitální dovednosti, a zvyšovaly tak svoji odolnost vůči potenciálním rizikům.
3. Myslete méně na rizika internetu, berte je s rezervou a spíše se soustřeďte na zábavné a pozitivní aktivity, které online svět vašim dětem přináší.
4. Pravidelně se bavte s dětmi o tom, s čím se setkávají na internetu a co může být problematické.
5. Nastavte jasná pravidla vztahující se k chování dětí v online prostředí.

Finální zpráva ke stažení zde: odkaz do nového oknahttp://goo.gl/wfhQ6F

Zdroj: Tisková zpráva MU

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor AnimalWorld)