Tráví na něm také výrazně více svého času, oproti roku 2005 téměř dvojnásobek. Ve věkové skupině 15-29 let dnes činí počet hodin strávených na Internetu za týden průměrně 30 hodin.

Podle nejnovějších výsledků mezinárodního srovnávacího výzkumu o Internetu za Českou republiku je v české populaci starší patnácti let téměř osmdesát procent uživatelů Internetu. Mezi mladými do 30 let, ekonomicky aktivními a vysokoškolsky vzdělanými užívají Internet již téměř všichni.

Pozice Internetu jako zdroje informací v české populaci sílí. Mezi uživateli je Internet nejdůležitějším zdrojem zpráv pro tři čtvrtiny z nich. Dokládá to i fakt, že více než polovina z nich sleduje internetové zpravodajství alespoň jednou za den. Výzkum také ukazuje, že čeští uživatelé informacím na Internetu věří, čtyři z pěti uživatelů důvěřují většině informací dostupných on-line. I nadále však platí, že televize zůstává v české populaci nejdůležitějším zdrojem zpráv i zábavy.

V rozmachu jsou i sociální sítě a komunikace on-line. Dvě třetiny českých uživatelů Internetu pravidelně navštěvuje sociální sítě, čtvrtina alespoň jednou denně něco okomentuje. Mladí uživatelé navíc poměrně často on-line komunikaci s jinými lidmi preferují před face-to-face komunikací. Mladí také častěji uvádějí, že Internet je nepostradatelný pro jejich sociální život, a že by bez něj ztratili mnoho kontaktů. ...

... ... ...

Zdroj a pokračování textu: Aktuality FF UK