Genetické banky živočichů uchovávají buď reprodukční materiál (tedy živá vajíčka a spermie, popřípadě embrya živočichů), nebo DNA či RNA živočichů a tkáně pro jejich izolaci. A právě národní síť tohoto druhého typu bank by měla vzniknout i v České republice. V okolních evropských státech přitom obdobné instituce existují už řadu let, Česká republika má v tomto směru velký časový skluz.

„Genetická banka, již chceme vybudovat, by měla shromažďovat a uchovávat materiál, který je cenný. Zaprvé tedy chceme archivovat vzorky umožňující mapování současné variability vzácných a ohrožených druhů. Pak budeme shromažďovat důležitý genetický materiál získaný v průběhu jiného výzkum, aby se dal využít pro další badatelskou práci, a to včetně vzorků druhů z rozvojových zemí, které jsou nedostatkové. Zatřetí budeme uchovávat reprezentativní vzorky co nejširšího spektra druhů, především klíčových a indikátorových druhů, pro mapování změn genetické diverzity v čase,“ vysvětlil jeden z hlavních koordinátorů projektu RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK. ...

... ... ...

Zdroj a pokračování textu: iForum

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Bernard Landgraf )