Z jemných lýkových vláken papírovníku se vyrábí kvalitní ruční papír zvaný kodzo. Rostlina se také již po staletí využívá v tradiční čínské medicíně v mnoha indikacích – při průjmech, závratích impotenci, poškození kloubů apod. Z rostliny byla izolována řada bioaktivních látek (Ko et al., 1997), z nichž podstatnou část tvoří flavonoly a flavonoidy (Son et al., 2001; Chao et al., 2006; Feng et al., 2008; Lin et al., 2008). Tyto látky vykazují inhibiční účinek na aromatázu (Lee et al., 2001) a protein-tyrozin fosfatázy 1B (PTP1B) (Chen et al., 2002). Významnou složku flavonoidů tvoří látky obsahující prenylovou skupinu, která je považována za tzv. izopren a hraje významnou úlohu v posttranslační úpravě proteinů.

 


Prenylované flavonoly papírovníku čínského vykazují širokou škálu antimikrobiálních a cytotoxických účinků (Sohn et al., 2004; Lin et al., 2008), chrání keratinocyty před poškozením UV zářením (Wang et al., 2005) a působí jako fungicida (Sohn et al., 2010).
Broussochalkon (I) je silným  antioxidantem a efektivním supresorem inducibilní NO-syntázy makrofágů (Cheng et al., 2001).
Papyriflavonol A (II) je prenylovaný flavonol, který selektivně inhibuje rekombinantní lidské sekreční fosfolipázy 2 (SPLA 2) a představuje nový typ protizánětlivě účinné látky s možným využitím v dermatologii (Kwak et al., 2003). Uralenol (III) byl poprvé nalezen v listech Glycyrrhiza uralensis (Jia et al., 1990), ale je také nedílnou součástí papírovníku čínského (Guo et al., 2013). Významným biologickým účinkem uralenolu je jeho schopnost inhibovat PTP 1B, enzym, který v raném stadiu vývoje rozhoduje o budoucím účelu a využití  kmenových buněk (Chen et al., 2002).

Literatura
Feng WS, Li HW, Zheng XK, Kuang HX, Chen SQ, Wang YZ, Zang XY. Chemical constituents from the leaves of Broussonetia papyrifera. Yao Xue Xue Bao. 2008; 43(2): 173-180.
Guo F, Feng L, Huang C, Ding H, Zhang X, Wang Z, Li Y. Prenylflavone derivatives from Broussonetia papyrifera, inhibit the growth of breast cancer cells in vitro and in vivo. Phytochemistry Letters 2013; 6(3): 331-336.
Chao JF, Yin ZQ, Ye WC, Zhao SX. [Chemical constituents from branch of Broussonetia papyrifera]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006; 31(13): 1078-1080. Chinese.
Cheng Z, Lin C, Hwang T, Teng C. Broussochalcone A, a potent antioxidant and effective suppressor of inducible nitric oxide synthase in lipopolysaccharide-activated macrophages. Biochem Pharmacol. 2001; 61(8): 939-946.
Chen RM, Hu LH, An TY, Li J, Shen Q. Natural PTP1B inhibitors from Broussonetia papyrifera. Bioorg Med Chem Lett. 2002; 12(23): 3387-3390.
Jia SS, Ma CM, Wang JM. [Studies on flavonoid constituents isolated from the leaves of Glycyrrhiza uralensis Fisch]. Yao Xue Xue Bao. 1990; 25(10): 758-762. Chinese.
Lee D, Bhat KP, Fong HH, Farnsworth NR, Pezzuto JM, Kinghorn AD. Aromatase inhibitors from Broussonetia papyrifera. J Nat Prod. 2001; 64(10): 1286-1293.
Ko HH, Yu SM, Ko FN, Teng CM, Lin CN. Bioactive constituents of Morus australis and Broussonetia papyrifera. J Nat Prod. 1997; 60(10): 1008-1011.
Kwak WJ, Moon TC, Lin CX, Rhyn HG, Jung H, Lee E, Kwon DY, Son KH, Kim HP, Kang SS, Murakami M, Kudo I, Chang HW. Papyriflavonol A from Broussonetia papyrifera inhibits the passive cutaneous anaphylaxis reaction and has a secretory phospholipase A2-inhibitory activity. Biol Pharm Bull. 2003; 26(3): 299-302.
Lin LW, Chen HY, Wu CR, Liao PM, Lin YT, Hsieh MT, Ching H. Comparison with various parts of Broussonetia papyrifera as to the antinociceptive and anti-inflammatory activities in rodents. Biosci Biotechnol Biochem. 2008; 72(9): 2377-2384.
Sohn HY, Kwon CS, Son KH. Fungicidal effect of prenylated flavonol, papyriflavonol A, isolated from Broussonetia papyrifera (L.) vent. Against Candida albicans. J Microbiol Biotechnol. 2010; 20(10): 1397-1402.
Sohn HY, Son KH, Kwon CS, Kwon GS, Kang SS. Antimicrobial and cytotoxic activity of 18 prenylated flavonoids isolated from medicinal plants: Morus alba L., Morus mongolica Schneider, Broussnetia papyrifera (L.) Vent, Sophora flavescens Ait and Echinosophora koreensis Nakai. Phytomedicine. 2004; 11(7-8): 666-672.
Son KH, Kwon SJ, Chang HW, Kim HP, Kang SS. Papyriflavonol A, a new prenylated flavonol from Broussonetia papyrifera. Fitoterapia 2001; 72(4): 456-458.
Wang T, Yang XY, He R, Cao YG. [Protective effects of total flavonoids of Broussonetia papyrifera on oxidative injury of ultraviolet A to human keratinocytes]. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2005; 23(6): 442-444.

Zdroj: Toxicology

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)