Bolest je užitečným obranným a ochranným mechanismem. Někdy však bolest dlouhodobě přetrvává a tyto chronické stavy jsou často velmi obtížně léčitelné, protože příčiny jejich vzniku jsou různé. Na oddělení Funkční morfologie jsou zkoumány zejména mechanismy vzniku chronických bolestivých stavů a možnosti jejich léčby. Hlavní pozornost se soustředí na studium modulace nociceptivní informace na míšní úrovni a na úlohu TRPV1 receptorů. TRPV1 receptory mohou být aktivovány pomocí různých podnětů jako například teplota nad 43°C a nízké pH. Mezi nejznámější aktivátory TRPV1 receptorů ovšem patří kapsaicin - pálivá sloučenina v chilli papričkách.

TRPV1 receptory se nacházejí především v neuronech periferního nervového systému, kde se podílejí na přenosu a modulaci bolestivých podnětů. Vedoucí týmu Funkční morfologie MUDr. Jiří Paleček říká, „Naše pokusy ukázaly, že významnou modulační úlohu při přenosu informace vyvolávající bolest mají TRPV1 receptory na centrálních výběžcích neuronů míšních ganglií. Zablokováním aktivity těchto receptorů dojde k výraznému snížení patologicky zvýšené citlivosti na mechanické a tepelné podněty, která je symptomem řady chronických bolestivých stavů". Tyto získané poznatky by v budoucnu mohly přispět k vývoji účinnějších a cílenějších léků pro léčbu bolesti a zkvalitnit tak život pacientů.

Kontakt: MUDr. Jiří Paleček, CSc.

Zdroj: Tisková zpráva Fyziologického ústavu AV ČR

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Hans Braxmeier)