Jan Kuneš se zabývá teoretickou fyzikou pevných látek. Zkoumá nový typ magnetických materiálů. A výzkum je to natolik zajímavý, že jej Evropská výzkumná rada (ERC) vybrala mezi pouhých 372 projektů v celé Evropě, jimž se dostalo štědré podpory.

Kuneš získal na svou pětiletou práci 1,4 milionu eur, což je asi 39 milionů korun, a nyní začíná sestavovat svůj vědecký tým.

„V prvním roce obsadím místo jednoho doktoranda a postdoka, ve druhém roce totéž. Počítám spíše s lidmi ze zahraničí, neboť v Česku se tímto tématem moc lidí nezabývá," řekl LN Kuneš, jenž pracuje ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR. Nositelem obdobného grantu ERC tam byl zatím jen profesor Tomáš Jungwirth, který jej získal již v roce 2010 na spintronický výzkum.

Kosmický průmysl?

To čtyřicetiletý Kuneš se věnuje excitonovým izolátorům. Zatím jsou navrženy jen jako teoretický model, který by ale čeští fyzikové chtěli též uskutečnit.

„Můj projekt má dva proudy: jednak se zaměří na studium excitonové kondenzace jako jevu, kdy můžeme spočítat spoustu věcí, a druhým proudem je hledat materiály, kde se to realizuje," vysvětluje Kuneš, jenž publikuje ve špičkových vědeckých časopisech - včetně Nature Materials. ...

... ... ...

Zdroj: Česká pozice