Jednání u kulatého stolu se zúčastnily špičky evropské vědy – Martin Stratmann (prezident nejvýznamnější německé vědecké instituce Max Planck Society), Peter Haslinger (ředitel Herder-Institute, Leibniz Association), Soren Wiesenfeldt (ředitel výzkumu Helmholtz Association), Ed Noort (viceprezident ALLEA – All European Academies) a další hosté z Itálie, Velké Británie a USA.

Konferenci zahájil vicepremiér vlády ČR Pavel Bělobrádek prezentací vědní politiky ČR, jenž na adresu Akademie věd ČR mimo jiné řekl: „Akademie věd vždy byla a stále je institucí, která v řadě oborů patří k tomu nejlepšímu, co má česká věda k dispozici. Jména jako Heyrovský, Wichterle, Patočka, Ceplecha či nositelé národní ceny vlády Česká hlava Svoboda, Hobza, Paleček, Holý, Kurzweil představovala a představují špičku českého výzkumu.“ Vicepremiér hovořil i o budoucnosti AV ČR a jejím financování. V této souvislosti poznamenal: „Dnes je nutné, aby se věda jako celek daleko více zapojila do hospodářství coby síla, která přímo urychluje ekonomický pokrok, zvyšuje inovační potenciál a napomáhá zavádění nových technologií. Jasně tu říkám se vší vážností, že tento nový přístup budeme po vědcích požadovat. A já děkuji předsedovi Akademii věd ČR Jiřímu Drahošovi, že tento záměr naplňuje. Na druhé straně se stejnou vážností říkám, že požadavek na větší „ ekonomizaci“ či „komercializaci“ výzkumu v žádném případě nesmí znamenat jakékoli ohrožení postavení Akademie coby instituce, která přináší zásadní nové objevy. Nesmí to znamenat její oslabení ani po stránce institucionální, ani finanční, ani formální. Akademie věd stále musí mít zajištěno dostatečné financování. Nesmí být okleštěny její prostředky, nesmí být do spolupráce s průmyslem de facto nucena násilím. Dokonce v našem plánování počítáme s tím, že bude posíleno institucionální financování v rámci výhledů na delší období, aby výzkumníci mohli počítat s rozumnou jistotou pro své bádání.“

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš přivítal účastníky konference a seznámil je se strukturou Akademie věd. Obšírně se věnoval Strategii AV21, řízení a organizaci jejích výzkumných programů. „ Výzkumné programy jsou od počátku otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry nejen v ČR. Jejich orientace na řešení problému společnosti je pozitivně přijímána i decizní sférou,“ zdůraznil předseda AV ČR.

Konference přinesla řadu dalších klíčových informací týkajících se mechanismu fungování vědeckých institucí evropského a světového neuniverzitního výzkumu, způsobu jejich financování a role při financování vědy v dané zemi či regionu a představila perspektivy jejich dalšího vývoje v prostoru středovýchodní Evropy a možné formy vědecké spolupráce.

Zdroj: AV ČR