Data navíc vyvrací zažitý stereotyp, že Češi zneužívají lékařskou péči, aby se práci vyhnuli. Ukazuje se, že nemoci naopak spíš popírají. V doposud provedených měřeních pracovní schopnosti u zaměstnanců straších 50 let bylo zjištěno, že jejich zdravotní stav odpovídá jejich věku s průměrným počtem tří lékařem identifikovaných diagnóz, což je prakticky stejné jako v zemích, v nichž se měření pracovní schopnosti již řadu let realizuje. Neobvyklé je však to, že v našem výzkumu si samotní zaměstnanci připouštějí v průměru o jednu až dvě diagnózy méně.

Index pracovní schopnosti porovnává subjektivní hodnocení sebe sama ze strany zaměstnance a v části hodnocení nemocí s jejich objektivní kontrolou lékařem. Z šetření tak mimo jiné vzešlo, že českou společnost v žádném případě nelze odsoudit jako simulující. Až 95 procent účastníků studie totiž přiznávalo méně zdravotních potíží, než kolik jim přisuzují lékaři.

Pilotní měření indexu pracovní schopnosti (zkráceně WAI – Work Ability Index) provedené ve čtyřech podnicích v ČR nyní umožňuje formulovat první hypotézy o pracovní schopnosti generace ve věku 50 plus na českém pracovním trhu. Jeho cílem je přispět k lepšímu personálnímu řízení ve firmách. Index pracovní schopnosti totiž mj. umožňuje s předstihem řešit problémy související se změnou věkové struktury zaměstnanců v podniku. Ve zmíněném Nizozemí nebo severských zemích se využívá úspěšně už dvě desetiletí.

Doposud získaná data dokládají, že zatímco průměrné hodnoty indexu pracovní schopnosti zaměstnanců ve věku 50 až 60 let jsou v Česku prakticky stejné jako v nejvyspělejších zemích, u fyzicky pracujících situace tak dobrá není. „Mezi těmito pracovníky je u nás podstatně větší podíl těch, kteří již mají nízkou pracovní schopnost hodnocenou indexem WAI. Nízkou pracovní schopnost fyzicky pracujících zaměstnanců v této věkové kategorii u nás vykazuje 11,1 procenta respondentů, zatímco v Nizozemí pouze 3,1 %,“ uvedl Bohumil Pokorný z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Uskutečnění výzkumu umožnil projekt Implementace Age Managementu v České republice spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Studie byla provedena s 240 respondenty staršími 50 let ze čtyř českých firem, nyní experti plánují jeho rozšíření do dalších významných podniků v Česku.

Zdroj: Tisková zpráva MUNI

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Jon Sullivan)