Výstava seznámí s nejzajímavějšími světelnými úkazy, pobaví kreativními mezinárodními postery, prostřednictvím videa dovolí příchozím nahlédnout do srdce superlaseru.
V improvizované observatoři jim umožní, aby si profesionálním dalekohledem a s trochou fantazie prohlédli Saturn, aniž by opustili budovu Akademie věd na Národní, dozvědět se, jak vypadá kondenzovaná tma, co je světelné znečištění, seznámit se s jednotlivými projekty zúčastněných pracovišť AV ČR. Mezi exponáty zaujme například obrazovka s technologií Ambilight, která dokáže přenést obraz i na stěnu.

Výstavu zahájil prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda AV ČR ve středu 10. června 2015.

Expozice je společným projektem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., projektů HiLASE a ELI Beamlines, Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., a partnerské společnosti Philips. Bude otevřena každý všední den od 9:00 do 17:00 h do 2. července 2015, vstup zdarma. Jde o jednu z aktivit
k Mezinárodnímu roku světla a technologií, který pro rok 2015 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Akademie věd České republiky se tak řadí po bok dalších vědeckých a vzdělávacích institucí po celém světě, které se snaží připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a technologií v jejich každodenním životě a při budoucím rozvoji společnosti.

Podrobné informace naleznete na www.roksvetla.cz.

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR