Předpokladem pro současný kvalitní výzkum jsou právě pokusy na moderních špičkových konfokálních mikroskopech. Laserový skenovací konfokální mikroskop s dvoufotonovou excitací rozšíří možnosti špičkového výzkumu, ale taky technické a časové kapacity pokročilé mikroskopie Fyziologického ústavu AV ČR.

Mikroskop disponuje superkontinualním zdrojem excitace (bílým laserem), infračerveným pulsním laserem pro dvou fotonovou excitaci, citlivými hybridními detektory používanými pro menší výkon excitačního laseru a také pro skenování infračerveným pulzním laserem do větší hloubky vzorku, což usnadní zkoumání např. mozkové tkáně, nádorů a jejich okolí. Rychlý resonanční skener umožní sledování dějů v buňkách a zároveň sníží fototoxicitu excitačních laserů a bude tudíž šetrnější vůči vzorkům. Zabudovaný systém automatického udržování ohniskové roviny dovolí snímání během delších časových intervalů živých buněk, v tkáňových kulturách či na živých zvířatech. Systém bude navíc schopen neinvazivního snímání uspořádání kolagenových vláken.

V rámci projektu BrainView umožní nový mikroskop pokročilé studium neurovývojových a neurodegenerativních onemocnění, jako je například autismus, epilepsie, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Projekt se zaměřuje na základní výzkum v této oblasti a jeho cílem je porozumět mechanismům vzniku těchto chorob a pomoci tak při hledání nových léčebných postupů.

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR