Kniha je cenným příspěvkem do studia vývoje veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to jak v dimenzi vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení „příběhu" hluboké společenské transformace po roce 1989.

Všechny prezentované interpretace se opírají o výsledky desítek šetření, která byla kontinuálně realizována Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR.

Autoři čtenáře seznamují s názory české veřejnosti například na tyto otázky:

  • Češi a komunismus: srovnání dnešních poměrů s dobou před listopadem 1989
  • Politická participace a občanská společnost
  • Institucionální důvěra a hodnocení vlády
  • Evropská unie a reflexe českého členství
  • Bezpečnostní hrozby, globální problémy a mezinárodní konflikty
  • Integrace do NATO a členství v něm

Další informace: soc.cas.cz/publikace/25-let-ceske-demokracie-ocima-verejnosti

Zdroj: Tisková zpráva Sociologického ústavu AV ČR