Existuje světová shoda1, že je nutno zabránit tomu, aby globální oteplení překročilo hodnotu dvou stupňů Celsia. Studie publikovaná v časopise Nature v lednu 2015 uvádí, jaké množství zásob fosilních paliv musí pro dodržení tohoto cíle zůstat nespáleno, a to v jednotlivých zemích či skupinách zemí s ohledem na jejich hospodářství a jeho rozvoj. Pro Evropu vyjma země bývalého Sovětského svazu to v případě uhlí činí až 89 %, při masivním uplatňování zachycování a ukládání uhlíku (CCS) by to mohlo být „jen" 78% (McGlade & Ekins 2015)2. Nemají-li být podmínky pro život na Zemi zásadně poškoze­ny, je tedy rozšiřování těžby nepřípustné.

V produkci emisí CO2 z fosilních paliv na obyvatele jsme na evropské špici, podobně je tomu i v přípa­dě množství emisí vyprodukovaných od počátku průmyslové revoluce. Na světové špici jsme v těžbě hnědého uhlí, o něž se v případě „prolomení limitů" jedná: v přepočtu na obyvatele na čtvrtém místě za Řeckem, Srbskem a Bulharskem.

Místo rozšiřování těžby je nezbytné masivně investovat do zvyšování účinnosti využívání energie i do obnovitelných zdrojů. Docílit zásadního snížení světových emisí CO2 do poloviny století bude vyža­dovat bezprecedentní úsilí (Loftus et al. 2015)3. Uvažovat o tom, že se z českých ložisek vytěží i uhlí, o němž dříve bylo rozhodnuto ponechat ho pod zemí, je z hlediska ochrany klimatu absurdní. Prolo­mení by mohlo mít i závažné právní důsledky, což naznačuje rozhodnutí odsuzující nizo­zemskou vládu, opřené mj. o právní rozbor Oslo Principles on Global Climate Change Obligations4.

Plné hypertextové znění stanoviska s poznámkami a podrobnými odkazy je dostupné na http://www.czechglobe.cz/cs/aktuality/c/tiskove-zpravy

 

1    http://cancun.unfccc.int/cancun-agreements/main-objectives-of-the-agreements/#c33

2    http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html

3    http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.324/abstract

4    http://www.yale.edu/macmillan/globaljustice/oslo.html

 

Zdroj: Tisková zpráva Centra výzkumu globální změny AV  ČR a Komise pro životní prostředí AV ČR

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Prissantenbär)