Ako prekyslenie organizmu vedie k rakovine

Normálnu hodnota pH v ľudskom tele je okolo 7,365. Každá hodnota, ktorá je nižšia ako štandardný priemer, sa dá teda považovať za prekyslenie organizmu. Pri štúdiu metabolizmu tumorových buniek a ich dýchania sa ukázalo, že rakovinové bunky prežívajú v prostredí s nižším pH, už pri hladine 6,0. Tvorba kyseliny mliečnej a vysoká hladina CO2 zvyšujú túto kyslosť. Doktor Warburg aj vďaka týmto výsledkom verí, že existuje priame prepojenie medzi hodnotou pH a hladinou kyslíka v tele. Každá hodnota pH vyššia ako 7,365 je alkalická a spojená s vyššou koncentráciou molekúl kyslíka. Naopak, každá nižšia hodnota pH je kyslá, čo znamená, že sa na ňu viaže nižšia hladina kyslíka. Zdravé bunky ale potrebujú kyslík na prežitie! V roku 1931 získal doktor Warburg Nobelovú cenu za medicínu pre tento významný objav. ...

... ... ...

Zdroj a pokračování textu: Česko aktuálně

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)