Toto centrum umožní získávat relevantní data pro analýzu geologických rizik v oblasti - tedy především zemětřesení a sesuvů hornin. Součástí projektu je výuka etiopských studentů v oborech geologie, inženýrská geologie a geofyzika. Zařízení a přístroje, které do centra zakoupí česká strana, zůstanou etiopské univerzitě natrvalo k dispozici, uvedl vedoucí týmu odborníků Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

Projekt, který má být dokončen v prosinci 2016, finančně podpořila Česká rozvojová agentura (ČRA) v rámci dotačního titulu Vysílání českých učitelů do Etiopie - podpora zvyšování kvality vysokého školství na rok 2013.

Experti z ÚSMH budou od září 2015 vyučovat etiopské studenty. Sestavili pro ně již učební materiály v elektronické formě. Součástí výuky budou i terénní kurzy. Čeští odborníci budou rovněž učit vybrané pedagogy etiopské univerzity tak, aby byla zajištěna kontinuita kvalitního vzdělávání v delším časovém horizontu.

Pro potřeby výzkumného střediska budou v terénu v okolí Arba Minch mimo jiné instalovány přístroje pro měření tektonických pohybů na zlomech (tzv. prostorové dilatometry, které jsou patentem ÚSMH), seismická aparatura i zařízení pro měření odporovými metodami. „Pracovníky centra zaškolíme v používání darovaných přístrojů i v dalších činnostech," uvedl J. Valenta.

„Činnost centra bude úzce koordinována s výzkumnými aktivitami Světového centra excelence pro výzkum rizik ze sesuvů, které ÚSMH provozuje společně s Přírodovědeckou fakultou UK," doplnil ředitel ÚSMH RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Etiopské vysoké školství se sice rychle rozvíjí, ale univerzity se potýkají s nedostatkem vzdělaných pedagogů. Zkušenosti ukazují, že studenti geologických oborů jsou nedostatečně připraveni pro praktický výzkum geologických rizik, která v Etiopii existují, a nedokáží kvalitně předávat geologická data koncovým uživatelům. Také tato skutečnost iniciovala vznik projektu.

Obr.: Fotografie z kurzu, který se uskutečnil v Etiopii v loňském roce. Autorem fotografie je dr. Jan Valenta.

Zdroj textu a obr.: Tisková zpráva Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR