Na programu budou popularizační přednášky související se západočeskou zemětřesnou aktivitou, prohlídka seismické a geodynamické stanice ve Skalné a geologické exkurze.

„Zemětřesný roj ze zimy 1985 až 1986 je doposud nejvýznamnější přístroji zaznamenané zemětřesení v České republice. Nejsilnější otřes z tehdejší série byl 21. prosince 1985
s magnitudem 4,6. Tehdy praskaly zdi domů, řítily se chatrnější komíny, tvořily se škvíry mezi panely, padala omítka," uvedl RNDr. Jan Šílený, CSc., z Geofyzikálního ústavu AV ČR.  Největší škody způsobil jev v obcích Skalná, Dolní Žandov, Nový Kostel a Plesná, kde bylo poškozeno přibližně 15 procent domů. Na mnoha místech se také dočasně ztratila voda ve studních. Sílu tehdejších otřesů pocítili lidé téměř v celých Čechách.

Roj z podzimu roku 2000 s nejsilnějšími jevy o magnitudu 3,2 byl sice slabší a nezpůsobil žádné majetkové škody, avšak pociťované otřesy se opakovaly po dobu tří měsíců. Silnější otřesy umocněné zvukovými efekty připomínajícími dunění nebo hřmění měly nepříznivý psychický dopad na většinu místních obyvatel

Rekordním otřesům roje 1985/86 se téměř vyrovnaly nejsilnější jevy z roje loňského roku: zemětřesení z 31. května 2014 bylo přiřazeno magnitudo 4.5. Zemětřesení vyvolalo poměrně silné pohyby půdy. Největší škody vznikly v obci Stříbrná severně od Kraslic, avšak celkové nahlášené škody byly mnohem menší než v roce 1985. Zemětřesení lidé pociťovali až ve vzdálenosti větší než 150 km od epicentra, a to hlavně ve výškových budovách.

Seminář organizuje Geofyzikální ústav a Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH)
AV ČR v rámci Strategie21 AV ČR ve výzkumném programu Přírodní hrozby. „Seminář je součástí tématu Zemětřesení a seismické ohrožení, který mimo jiné v tomto programu řešíme," uvedl koordinátor programu a ředitel ÚSMH RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Chebsko, Sokolovsko a Karlovarsko spolu se sousední částí Německa se vyznačuje zemětřesnou aktivitou, která se od typických zemětřesení liší. Jde převážně o tzv. zemětřesné roje, kdy se několik dnů až měsíců země chvěje tisíci slabšími otřesy bez dominantního hlavního otřesu.  Někdy jsou otřesy dostatečně silné i na to, aby je nejen pocítili místní obyvatelé, ale aby způsobily i materiální škody na budovách, jako se to stalo v roce 1985.

Již přes 30 let provozují Geofyzikální ústav a ÚSMH AV ČR k monitorování těchto jevů okolo ohniskové oblasti Nového kostela síť seismických stanic, na nichž se otřesy země měří pomocí citlivých přístrojů - seismometrů.          

Program semináře najdete zde:

http://www.ig.cas.cz/seminar-u-prilezitosti-30-vyroci-silnych-zemetreseni-v-zapadnich-cechach-v-roce-1985

Zdroj textu a obr.: Tisková zpráva Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR