Problematika měnícího se světa a jeho pochopení láká v poslední době stále více myslitelů – od politických komentátorů přes vojenské analytiky po zástupce akademické obce a politické sféry. S ambicí podat pokud možno úplný a objektivní pohled na hlavní trendy a problémy současnosti přichází nyní i skupina odborníků, kteří se shromáždili kolem egyptologa Miroslava Bárty a historika Martina Kováře, aby se zamysleli nad příčinami i nad možným řešením krizí dneška.

Výsledkem dlouhodobého bádání výše zmíněných odborníků je již několik tematických publikací, které vzbudily náležitou pozornost. Zmínit lze např. sborníky Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností (2011) a Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců (2013). Zatím posledním počinem se stala kniha Povaha změny: bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace, kterou letos na podzim v rámci Velkého knižního čtvrtku představilo nakladatelství Vyšehrad. Souběžně s vydáním publikace proběhlo v prostorách sálu Státní akta Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 22. října v dopoledních hodinách pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny a rektora Univerzity Karlovy v Praze setkání, při němž byla kniha slavnostně představena. Týž den odpoledne autoři prezentovali své dílo také v Literární kavárně nakladatelství Academia na Václavském náměstí v Praze, kde od 17:00 proběhla i autogramiáda. ...

... ... ...

Zdroj a pokračování textu: iForum