„ Zhruba od roku 2012 se u nás začalo tvrdit, že si firmy mají aplikovaný výzkum platit samy. Jenže podobně se nechová žádný vyspělý stát světa. Přitom my nestojíme s nataženou rukou, abychom požadovali absolutní finanční podporu naší činnosti. Pracujeme pro firemní sektor, což nám přináší větší část prostředků, vyděláme si na sebe, ale aplikovaný výzkum se bez částečné podpory státu prostě neobjede," uvedl Ing. Libor Kraus, prezident AVO a spolumajitel jedné z privátních výzkumných organizací z tohoto oboru - COMTES  FHT sídlící v Dobřanech.

AVO kupříkladu vadí, že rozpočet Technologické agentury ČR, přes níž měl být aplikovaný výzkum též částečně financován, stagnuje. Dále byly také zastaveny podpůrné programy řady ministerstev (průmyslu, zemědělství či dopravy aj.). Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pak letos nevyhlásilo žádný grant na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, jakým byla v minulosti například Eureka. „ Aktuálně se sice rýsuje cca 300 milionů Kč z programu TRIO, jež má do konce listopadu vyhlásit MPO, což je ale žalostně málo a navíc nic dalšího na obzoru prostě není. Přesto si myslíme, že financí na podporu výzkumu a vývoje v ČR je dost, jen se špatně rozdělují," dodal L.Kraus k aktuálnímu zhruba polovičnímu snížení částky (z 5 mld. Kč na současných cca 2,5 mld. Kč a příští rok až na třetinu), jímž stát přispívá na aplikovaný výzkum.       

Zástupci státní správy o tomto trendu ví. „Stále platí, že celkově aplikovaný výzkum a jeho podpora v ČR klesá a je nepoměrně nižší než podpora základního výzkumu," zdůraznil například na konferenci Dvacet pět let výzkumu, vývoje a inovací v ČR, pořádné u příležitosti čtvrtstoletí založení AVO náměstek MPO Tomáš Novotný.  Podle něj by se tento stav mohlo podařit změnit za pomoci evropských fondů, z nichž se zatím aplikovaný výzkum příliš nefinancoval.

Nedávno zveřejněná analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR pak konstatovala, že zaostáváme právě v aplikovaném výzkumu. Podle ní průmysl a vědecká obec spolu málo spolupracují, roztříštěný je i systém řízení a financování. „ Obecně veřejná sféra a subjekty stojící mimo AVO se míjí s tím, co průmysl potřebuje. Poslední statistické údaje zveřejněné v říjnu jasně odkryly, jak se využívají peníze ve výzkumu a vývoji a je to tristní pohled. Musíme okamžitě nastavit pravidla pro to, aby výsledky výzkumu a vývoje byly komercializované. A na to nepotřebujeme vymýšlet žádnou další novou strategii," uvedl taktéž na výše zmíněné konferenci zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR, podnikatel Zbyněk Frolík.   

_________________________________________________________________________________

Asociace výzkumných organizací (AVO) byla založena v roce 1990 v Brně. Nyní sdružuje cca 80 privátních i státních výzkumných ústavů či inovačních firem, které aktuálně zaměstnávají více než 7000 zaměstnanců, převážně vysoce kvalifikovaných odborníků. Tyto společnosti se věnují především aplikovanému (částečně ale i základnímu) výzkumu, jehož výsledky využívají výrobní firmy prakticky ze všech oborů průmyslu, zemědělství, chemie, potravinářství či zdravotnictví aj. AVO je mimo Akademii věd (AV) a univerzity jedním ze třech základních pilířů výzkumu a vývoje v ČR. Výzkumné a vývojové aktivity členů AVO jsou z velké části financovány především privátními finančními zdroji.

Výroční konference „25 let výzkumu, vývoje a inovací v ČR", pořádaná v listopadu 2015 v Praze, nebyla pouhým ohlédnutím za čtvrtstoletím činnosti asociace a jejích členů. AVO ji vnímala především jako diskusní názorovou platformou pro řešení zásadních témat, aktuálního stavu i žádoucího vývoje v oblasti aplikovaného výzkumu v tuzemsku. Především systémy financování a hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací v ČR je podle AVO nutné změnit tak, aby přinášely maximální možný efekt českému hospodářství/ekonomice.

Nutné je také definovat ze strany státu, který se významným způsobem podílí na financování a podpoře vývojových a výzkumných aktivit (především AV a univerzit), jasné vize a cíle v této oblasti. Např. nevěnovat se zbytečně širokému rozsahu aktivit, soustředit se na stěžejní obory, zapojit do aplikovaného výzkumu nově vzniklá výzkumná centra, aby reagovala na potřeby českých firem apod.). Zároveň ale i nastavit systém pravidelné a transparentní kontroly. AVO v žádném případě ale nechce tyto návrhy prosazovat konfrontací, důležitá je vzájemná kooperace a spolupráci všech subjektů - AVO, AV a univerzit.

Zdroj: Tisková zpráva AVO