Letošní Monitorovací zpráva představuje dostupná data za období od roku 2001 - 2014. V roce 2014 bylo zastoupení žen mezi výzkumníky nejnižší od roku 2001, dosáhlo ve fyzických počtech jen 27,2 % (přepočteno na celé úvazky jen 24,1 %). Mezi rokem 2013 a 2014 přibylo mezi výzkumníky 2 762 mužů a jen 278 žen.

„Aktualizovaná Národní politika výzkumu, vývoje a inovací si dává za cíl do roku 2020 zvýšit zastoupení žen 30 % (V hodnotě přepočtené na celé úvazky. V roce 2014 jsme v tomto ohledně na hodnotě 24,1 % žen), což odpovídá zhruba současnému průměru EU. Jedná se o první závazek tohoto typu vůbec," říká Hana Tenglerová, editorka Monitorovací zprávy.

Zastoupení žen v posledních letech narostlo nejen v oborech sociálních a humanitních věd, kde ve výzkumu pracuje celkově méně osob. V případě magisterského a doktorského studia narostlo zastoupení žen i v technických a přírodních vědách. Podíl žen ve výzkumu ale navzdory tomu stagnuje, a to již více než desetiletí.

Český výzkum tudíž dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Negativní dopady to má nejen na tvůrčí a profesní rozvoj konkrétních badatelek, ale i na český výzkum jako celek, neboť mu tak unikají nápady a řešení, které by nás jako společnost mohly posouvat dál.

Zde jsou další zajímavá zjištění z Monitorovací zprávy za rok 2014:
- Mezi vysokoškolsky vzdělanými osobami v české populaci narostlo mezi lety 1993 a 2014 zastoupení žen z 38,1 % na 50,3 %.
- V podnikatelském sektoru působí 41,2 % výzkumníků v ČR, jejich počet od roku 2001 narostl o 151,2 %. Zastoupení žen je v této oblasti 14,9%, v roce 2001 to přitom bylo 19,4 % žen.
- Vládní sektor je zaměstnavatelem 15,9 % českých výzkumníků. Podíl žen tu v roce 2014 dosáhl 37,6 %.
- Neziskový sektor představuje 0,5 % výzkumníků a podíl žen v tomto sektoru činil 43,0 %.
- Mezi profesory v roce 2014 ženy představovaly 15,4 %.
- V roce 2014 dosáhlo celkové zastoupení žen, které stály v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje, 13,0 %.

Více zjištění i dlouhodobé trendy v české vědě najdete v příloze Hlavní zjištění Monitorovací zprávy.
Ne příliš povzbudivá statistika týkající se zastoupení žen v české vědě působí o to víc v kontrastu s výzvami přicházejícími z Bruselu. Na začátku prosince 2015 přijali evropští ministři a ministryně pro výzkum a vývoj závěry o podpoře rovnosti mezi muži a ženami v Evropském výzkumném prostoru. Mimo jiné zdůraznili, že budoucnost Evropy závisí na vědeckých a technologických inovacích, a vyzvali členské státy, aby se maximálně snažili o genderovou vyrovnanost ve výzkumu.

Celou monitorovací zprávu najdete na webu http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2014-web.pdf

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR