Snímky pocházejí z archivu zakladatele československé inženýrské geologie profesora Quida Záruby a jeho následovníků. Vznikal téměř 100 let. V současné době je již 6.500 fotografií k dispozici on-line na webových stránkách ústavu, řekl vedoucí Oddělení inženýrské geologie ÚSMH Mgr. Jan Blahůt, PhD.               

„Naše sbírka je patrně světově unikátním archivem dokumentovaných následků nebezpečných přírodních procesů. Zahrnuje období od 20. let minulého století až po současnost. Je velmi důležité sledovat vývoj přírodních procesů v dlouhém časovém měřítku," uvedl ředitel ÚSMH RNDr. Josef Stemberk, CSc. Připomněl, že digitalizaci archivu ústav zahájil i díky finanční podpoře programu Strategie AV21 z výzkumného programu Přírodní hrozby.

V archivu se nacházejí například fotografie ze stavby Orlické přehrady z let 1959-62, ze známého katastrofického sesuvu v Handlové na středním Slovensku z let 1960-6, či z činnosti severočeských hnědouhelných lomů. „Velmi cenné jsou i historické fotografie ze zahraničí, například z katastrofálního sesuvu v severoitalském Vajontu z roku 1963,"přiblížil Jan Blahůt.  (Tehdy se zřítila značná část skalnatého úbočí hory Monte Toc do nově vybudované vodní nádrže. Voda vytlačená z nádrže vytvořila mohutnou vlnu, která zničila několik vesnic a městečko Longarone v údolí řeky Piave. Zahynulo více než 2000 lidí). 

„Archivní snímky se na našem oddělení nashromáždily za léta výzkumu. S digitalizací jsme začali loni v polovině roku a předpokládáme, že do dvou let bude většina fotografií přístupná on-line," informoval Jan Blahůt. Doplnil, že snímky lze využít jednak pro sledování vývoje krajiny a jednak jako neocenitelnou fotodokumentaci velkých historických inženýrsko-geologických a geomorfologických událostí. Využít je mohou nejen geologové, stavební inženýři, ale i obce a další zájemci z řad veřejnosti.  

K dispozici je fulltextové vyhledávání a náhledy snímků zde: https://www.irsm.cas.cz/ext/qz/

Zdroj textu a obr.: Tisková zpráva ÚSMH AV ČR.