Na světě existuje více než 7 000 000 astronomických fotografických desek či negativů, které obsahují obrovské množství jedinečných vědeckých údajů o chování astronomických objektů na široké časové škále až více než 100 let. Široké použití různých digitalizačních metod spolu s rozvojem specializovaných softwarových nástrojů dnes umožňuje efektivní a komplexní využití těchto dat pro moderní vědu, která může data zpracovat kvalitativně lépe než v minulosti. Jsou to data, která už nikdy nikdo nepořídí. Jejich hodnota je tedy obrovská.Tento snímek Měsíce byl pořízen na Lickově hvězdárně v USA na žádost ředitele Klementinské hvězdárny prof. Weineka a jako další snímky posloužil Weinekovi k vytvoření prvního fotografického atlasu Měsíce, vydaného v Praze kolem roku 1900. Tento unikátní tisk, který je na světových observatořích velmi výjimečný, je uložen v knihovně Astronomického ústavu AV ČR a bude účastníkům konference předveden.

Bylo zjištěno, že data na nezanedbat elné části historických desek a negativů jsou kvůli nevhodnému uložení poškozena , nebo dokonce ztracena. Pražské odborné setkání se zaměří především na astronomické fotografické záznamy, ale nejen na ně, protože obdobné problémy jsou řešeny také v jiných oblastech, kde archivní fotografické negativy hrají roli, např. jako národní archivy. Připomeňme, že až do počátku používání CCD kamer to byla právě fotografie, která po téměř století sloužila k záznamu a uchování obrazové informace všemožných oborů.

V Praze už podruhé

Astronomický ústav AV ČR ve spolupráci s Vysokou školou chemicko - technologickou, Českým vysokým učením technickým v Praze a Observatoří Dr. Remeise Univerzity Erlangen v Norimberku připravil na toto téma další setkání odborníků z mnoha oborů a mnoha zemí. Workshop se uskuteční v konferenčních prostorách Akademie věd České republiky - ve Vile Lanna (V Sadech 1, Praha 6). Přihlášeno je 44 účastníků a předneseno bude 36 příspěvků. Šestnáctičlenný vědecký výbor workshopu tvoří odborníci z USA, Kanady, Německa, Švédska, Itálie, Bulharska a České republiky. V Praze se tak sejdou astronomové s archiváři, chemiky a dalšími. Účast potvrdili např. zástupci Národního archivu a Národní knihovny České republiky. Workshop zahájí ředitel Astronomického ústavu AV ČR.

Praha má v této souvislosti jedno historické prvenství. V roce 1895 zde byla ředitelem Pražské hvězdárny v Klementinu prof. L. Weinekem pořízena vůbec první fotografie meteoru na světě (na skleněné desce). Těžko říci, jestli to je díky tomuto geniu loci, ale faktem je, že současný český výzkum na poli astronomických fotografických archivů, jejich digitalizaci, vědeckém využití a záchraně na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově ve spolupráci s ČVUT a VŠCHT je považován za světovou špičku. Příkladem může být nedávná publikace článku v prestižním světovém impaktovaném časopise Astronomy and Astrophysics, v níž kolektiv českých a finských autorů pod vedením R. Hudce referoval o objevu nejstaršího známého výbuchu superma sivní černé díry OJ287 v roce 1900 právě na základě dat z historického archivu fotodesek Harvardovy observatoře v USA. Spolupráce mezi českými astronomy, chemiky a archiváři je rovněž celosvětově unikátní.

Astronomický ústav AV ČR vlastní několik kolekcí významných astronomických fotografických desek. K největším patří archiv celooblohových snímků založený Dr. Zdeňkem Ceplechou a k nejstarším Weinekův a Fričův archiv se záznamy kolem 130 let starými. Oba tyto unikátní staré archivy budou na konferenci představeny.

Odkazy: Web konference www.astroplate.cz. Program konference www.astroplate.cz/program

Zdroj textu a obr.: Tisková zpráva AV ČR