Václav Hořejší, molekulární biolog a ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, v rozhovoru říká: „Bylo by špatné, kdybychom se rozhodli, že budeme vytvářet nějakého geneticky upraveného nadčlověka nebo se pokoušet velmi riskantním způsobem odstranit z lidské populace některé vrozené vady, ale nakonec dospějeme ke smutným výsledkům, protože minimálně dnes ještě technologie něco takového bezpečně neumožňuje. Ale i kdyby to bezpečně fungovalo, rozumím starostem, že by věda tímto směrem jít neměla a že bychom si měli stanovit jasnou etickou hranici."

LIDOVÉ NOVINY: Pane profesore, co se změní?

HOŘEJŠÍ: Technologicky nejde o nic příliš nového, s živočišnými embryi se podobné pokusy již dělají. Ale existuje jakýsi trochu iracionální odpor proti tomuto typu experimentů s genovými modifikacemi, neboť se tu již zachází s lidským embryem, byť jen s jeho nejčasnějšími stadii. Mnoho lidí - zvláště těch nábožensky motivovaných - se domnívá, že jakmile je lidské vajíčko oplozeno, už je to entita, se kterou je třeba zacházet jako s člověkem..

LIDOVÉ NOVINY: A není to tak?

Existuje jakýsi trochu iracionální odpor proti tomuto typu experimentů s genovými modifikacemi, neboť se tu již zachází s lidským embryem, byť jen s jeho nejčasnějšími stadii

HOŘEJŠÍ: Na jedné straně chápu, že nějaká omezení zde mají být. Bylo by špatné, kdybychom se rozhodli, že budeme vytvářet nějakého geneticky upraveného nadčlověka nebo se budeme pokoušet velmi riskantním způsobem odstranit z lidské populace některé vrozené vady, ale nakonec dospějeme ke smutným výsledkům, protože minimálně dnes ještě technologie něco takového bezpečně neumožňuje.

Ale i kdyby to bezpečně fungovalo, rozumím starostem, že by věda tímto směrem jít neměla a že bychom si měli stanovit jasnou etickou hranici. Na druhou stranu: tvrdit, že s těmito velmi časnými embryi, kulovitými útvary mikroskopických rozměrů, máme nakládat jako s dospělým člověkem, je podle mne iracionální. Myslím si, že je to podobné, jako kdybychom tvrdili, že rozkousnout jadérko v jablku je totéž, jako když podříznete vzrostlý strom, jabloň. ...

... ... ...

Zdroj a pokračování textu: Česká pozice

 

(Zdroj obr.: ÚMG AV ČR)