Seminář bude zahájen 26. května v 13.00 v Klubu radnice v Mnichově Hradišti. Je určen všem, kdo se zajímají nejen o tehdejší sesuv u Dnebohu, ale i o nejnovější poznatky z oboru. Inženýrští geologové a geomorfologové účastníkům přiblíží, jak svahové pohyby zkoumají, monitorují a navrhují opatření zmírňující jejich následky. Dovědí se i konkrétní informace o dalších sesuvech v Českém ráji. Kromě přednáškového odpoledne budou už od čtvrtečního rána na radnici připraveny pro názornost 3D modely známých sesuvů, jejich fotografie a krátké filmy na téma sesuvy, skalní řícení a další svahové pohyby.

V sobotu 28. května se bude konat exkurze pro veřejnost k místu sesuvu u Dnebohu a okolí s odborným výkladem. Trasa exkurze povede nejen k místu sesuvu z roku 1926, ale dále také kolem zřícené skalní věže Pinta (2009) přes Studený průchod, kolem průzkumných hydrogeologických vrtů a monitorované skalní věže a rozsedliny a zakončena bude u hostince Na Vyhlídce. Součástí zhruba tříhodinové vycházky bude i slavnostní zahájení činnosti nové automatické meteorologické stanice. Exkurze bude dlouhá asi 2,5 kilometru a povede místy i náročnějším terénem. Sraz je v 9.00 na parkovišti pod Drábskými světničkami. 

Pod skalním hradem Drábské světničky se v neděli 27. června 1926 v 11 hodin daly do pohybu zhruba tři miliony metrů kubických zeminy na ploše přibližně 14 hektarů. Katastrofu, která se naštěstí obešla bez obětí na životech, způsobily nadměrné srážky v květnu a v červnu téhož roku.

Událost měla zásadní význam pro rozvoj vědeckých přístupů ke zkoumání problematiky sesuvů. Jde totiž o jeden z prvních sesuvů v Čechách, jenž byl popsán moderními vědeckými metodami. Autorem tohoto výzkumu byl profesor Quido Záruba - mimo jiné i zakladatel inženýrské geologie v českých zemích. Výzkum na této lokalitě pokračuje dodnes, o čemž se účastníci exkurze mohou přesvědčit

Zdroj: Tisková zpráva ÚSMH AV ČR

 

(Zdroj obr.: Interregion Jičín)