„Ukazuje se, že náš plán festival postupně zhustit a jednotlivé ročníky mírně monotematizovat je účastníkům festivalu příjemný a vystihuje jejich divácké potřeby,"pochvaluje si ředitel festivalu Milan Dufek.

Lidé mohli vidět 24 přednášek s tématem Svoboda a násilí, které se vesměs týkaly aktuálního světového dění. Na přednášky přišlo celkem 2050 lidí. „Největší zájem jsme zaznamenali o přednášku Tomáše Sedláčka s tématem Krize Evropy, kam přišlo asi 260 lidí," řekl ředitel Dufek.

V doprovodném programu festivalu proběhlo 17 akcí, které navštívilo 2905 diváků. „Největší zájem byl o muzikál Johanka z Arku místního pěveckého sboru Harmonie. Na nádvoří zámku se přišlo na muzikál podívat 250 lidí. Podobnou účast jsme zaznamenali i na koncertu Wabiho Daňka, rovněž na zámku,"zrekapituloval Milan Dufek. A dodal: „Opravdu upřímně chci divákům poděkovat. Aktivita místních lidí a zájem o vážná témata dnešní doby předčila nejen očekávání nás organizátorů, ale hlavně vystupujících. Přednášející filosofové a vědci nejsou zvyklí na takový ohlas a mnozí z nich byli nefalšovaně dojati. Například Petr Pithart mi doslova řekl, že účast na přednášce a úroveň a rozsah následné diskuse jsou pro něj v dobrém slova smyslu nepochopitelné."

Desátý ročník Evropského festivalu filosofie trval od 2. do 12. června. Slavnostně jej zahájili zástupci akademické obce - místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran, ředitel
Filosofického ústavu AVČR Ondřej Ševeček, Josef Krob z Filosofické fakulty MU Brno a také starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.

Na festivalu vystoupilo nejen 24 předních osobností vědeckého a společenského života, ale také bezmála 100 účinkujících doprovodného programu: koncertů, divadelních představení,
výstav a vernisáží a podobně.
„Festival se za deset let stal nedílnou součástí veřejného dění v našem městě i regionu. Letošní ročník ukázal, jak pevně dokázal ve Velkém Meziříčí zakořenit a výsledky jsou
velkým povzbuzením pro nás organizátory do dalších ročníků," shrnul ředitel Dufek.

Festival filozofie pořádá Jupiter club s.r.o. s odbornou garancí Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Filozofické fakulty MU Brno. Partnery a donátory festivalu jsou zejména
Město Velké Meziříčí a Kraj Vysočina, dále Akademie věd ČR, Centrum pro teoretická studia při UK Praha a AV Praha, Strategie AV21, rodina Podstatzky-Lichtenstein, Muzeum Velké
Meziříčí, ZUŠ Velké Meziříčí, Hotelová škola Světlá a třední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Gymnázium Velké Meziříčí a XART s.r.o.

Zdroj: Tisková zpráva JUPITER club s.r.o.