Dochází k nim zejména u dětí při jejich pohybových aktivitách, nejčastěji při sportu nebo u starších osob. Mikrotraumata se stávají velkým problémem ve sportu při honbě za rychlými výsledky. Jejich kumulace má dalekosáhlé důsledky. Nebezpečná jsou také traumata mozku, ke kterým dochází při fotbale, při boxu i jiných sportech v důsledku četných úderů do hlavy.  Jejich hromadění má negativní důsledky na fungování mozku a může se po určité době projevit jako větší cévní mozková příhoda (mrtvice). Mozkovými mikrotraumaty jsou rovněž postiženy kognitivní (poznávací) funkce mozku (Cole, 2008; Bär a Markser, 2013).

Toto poškození mozku, známé jako mild traumatic brain injury (mTBI), je poměrně časté u dětí, u sportovců a u seniorů. U mTBI chybí viditelné objektivní strukturální poškození mozku, ale pacienti často trpí dlouhodobými kognitivní, behaviorální a emocionální potížemi, které je spojené s biochemickými a buněčnými změnami. V současné době neexistuje účinná léčba pro pacienty s mTBI. V poslední době však došlo k objevu několika peptidů, které chrání mozek před mikrotraumaty (Kronenfeld  et al., 2015) a skýtají tak naději na omezení nežádoucího vlivu mikrotraumat na mozek a jeho funkce. Jedná se o malé, lineární peptidy (dipeptidy až tetrapeptidy), snadno dostupné i synteticky, což otevírá nové možnosti v traumatologii. Na myším modelu mTBI byly účinné zejména peptidy TXM-CB3 (AcCys-Pro-CysNH2), DY-70 (AcCys-Met-Lys-CysNH2), ale také AD4 (ACysNH2) (Baratz-Goldstein et al., 2016).

Literatura
Baratz-Goldstein R, Deselms H, Heim LR, Khomski L, Hoffer BJ, Atlas D, Pick CG. Thioredoxin-Mimetic-Peptides Protect Cognitive Function after Mild Traumatic Brain Injury (mTBI). PLoS One. 2016; 11(6):  e0157064.
Bär KJ, Markser VZ. Sport specificity of mental disorders: the issue of sport psychiatry. Europ Arch Psych Clin Neurosci. 2013;  263(2): 205-210.
Cole JM. (2008). The effects of multiple head micro-trauma on cognitive function in high school football and soccer athletes. Masters Theses and Doctoral Dissertations, 2008; 173 s.
Kronenfeld G, Engelman R, Weisman-Shomer P, Atlas D, Benhar M. Thioredoxin-mimetic peptides as catalysts of S-denitrosylation and anti-nitrosative stress agents. Free Radic Biol Med. 2015; 79: 138-146.

Zdroj: Toxicology

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Jens Langner)