Jestli dobrou, o tom už citovaná kniha nehovoří. Inkompatibilita hnojníků s alkoholem se projevuje bolestmi hlavy, bušením srdce a zrychlením tepu, zčervenáním v obličeji a pocitem horka, nevolností, zvracením, poruchami vidění, úzkostí, popřípadě bezvědomím (Michelot, 1992). Dost důvodů pro to, abychom kombinaci hnojníků s alkoholem nezkoušeli.

V Číně a Japonsku se houby rodu Coprinus nedoporučuje připravovat jako pokrm, ale jsou hojně využívány v tradiční lidové medicíně pro jejich schopnost brzdit růst některých rakovinných nádorů (Han et al., 1999). Na jejich léčebné využití v onkologii bylo v Japonsku uděleno již několik patentů (Anonym, 1977). Biologicky účinnými substancemi hnojníků jsou s největší pravděpodobností specifické polysacharidy (Li et al., 2013). V recentní práci tureckých a nizozenských autorů bylo prokázáno, že polysacharidy extrahované z hnojníku obecného (Coprinus comatus) dokáží také regenerovat játra potkana, poškozená dlouhodobým podáváním ethanolu (Ozalp et al., 2014) a také, že mají dlouhodobý (21 dnů) hypoglykemický účinek a představují novou cestu ke zlepšení terapie pacientů s cukrovkou (Zhou et al., 2015).
Houby rodu Coprinus nabízí i jiné možnosti využití (Raymond et al., 2015). Jsou např. bohatým zdrojem enzymu lakázy (laccase), kterému se v posledních letech věnuje značná pozornost (Gu et al., 2014). Existuje potenciál pro využití tohoto enzymu v řadě průmyslových oborů. Zajímavé možnosti nabízí v potravinářství, ale zejména v bioremediaci. Lakáza dokáže odbourávat velké množství nebezpečných látek, jako jsou fenoly a aromatické aminy, které tvoří jednu z hlavních skupin polutantů průmyslových odpadních vod a lze je v mnoha zemích obtížně regulovat. Jejich přítomnost v pitné vodě a ve vodě používané k závlahám představuje značné zdravotní riziko. Do budoucna nabízí lakáza využití i v medicíně (Park et al., 2014; Zhao et al., 2014).
Kromě lakázy jsou houby rodu Coprinus také zdrojem peroxidázy (Dong et al., 2015; Chen et al., 2015) nebo antioxidačně účinných seskviterpenů (Fraga, 2011; Ki et al., 2015). Mnohé sekundární metabolity mají zajímavé biologické účinky. Např. illudiny C2 a C3, izolované z hnojníku inkoustového (C. atramentarius), vykazují antibakteriální aktivitu a zasahují do tvorby lipidů v buňce a mohly by tzak být užitečné v terapii obezity (Kim et al., 2014). Jiný derivát illudinu, 14-hydroxy-5-desoxy-2S,3S,9R-illudosin z hnojníku mrvního (C. cinereus), inhibuje růst leukemických buněk (Pettit et al., 2010a) a podobně i další terpenické látky této houby, jako např. coprinastatin, inhibují růst myší buněčné linie lymfocytární leukemie P388 nebo patogenní bakterie Neisseria gonorrhoeae (Pettit et al., 2010b). Cytotoxickou aktivitu vykazují také illudiny izolované z hnojníku mitrovitého (C. episcopalis) (Gonzalez del Val et al., 2003; Reina et al., 2004) a studium jejich účinku na nádorové buňky svědčí o tom, že apoptóza je indukována prostřednictvím vnějších i vnitřních drah buňky (Rouhana-Toubi et al., 2915).
Do kategorie antibakterálně účinných látek patří i coprinol, derivát seskviterpenu cuparanu, který vykazuje širokospektrou aktivitu proti gram-pozitivním bakteriím (Johansson et al., 2001). Z hnojníku obecného izolovaný 1,4-lakton kyseliny (3R,4S)-2-methylen-3,4-dihydroxypentanové, který byl nazván coprinuslakton, vykazuje antibakteriální aktivitu proti biofilmům patogenních bakterií a chrání tak plodnici houby před širokým spektrem patogenů (de Carvalho et al., 2916).

Literatura
Anonym. Japanese Patent Gazettes 1976: 2(4)-19(202), 17161-17171; 1976: 2(4)-28(256), 31967; 1977: 2(4)-38(266), 44601-44640; 1977: 2(4)-38(267), 45783-45799.
Boa ER. Wild Edible Fungi: A Global Overview of Their Use and Importance to People. FAO, Roma 2004.
de Carvalho MP, Gulotta G, do Amaral MW, Lünsdorf H, Sasse F, Abraham WR. Coprinuslactone protects the edible mushroom Coprinus comatus against biofilm infections by blocking both quorum-sensing and MurA. Environ Microbiol. 2016 Oct 3. doi: 10.1111/1462-2920.13560. [Epub ahead of print]
Dong B, Niu Q, Zhang W, Geng S, Li P, Yuan W, Gong Y, Liang K. [Expression and characterization of Coprinus cinereus peroxidase]. Wei Sheng Wu Xue Bao. 2015; 55(3): 321-329. Chinese.
Fraga BM. Natural sesquiterpenoids. Nat Prod Rep. 2011; 28(9): 15.
Gonzalez del Val A, Platas G, Arenal F, Orihuela JC, Garcia M, Hernández P, Royo I, De Pedro N, Silver LL, Young K, Vicente MF, Pelaez F. Novel illudins from Coprinopsis episcopalis (syn. Coprinus episcopalis), and the distribution of illudin-like compounds among filamentous fungi. Mycol Res. 2003; 107(Pt 10): 1201-1209.
Gu C, Zheng F, Long L, Wang J, Ding S. Engineering the expression and characterization of two novel laccase isoenzymes from Coprinus comatus in Pichia pastoris by fusing an additional ten amino acids tag at N-terminus. PLoS One. 2014; 9(4): e93912.
Han B, Toyomasu T, Shinozawa T. Inductiuon of apoptosis by Coprinus disseminatus mycelial culture broth extract in human cervical carcinoma cells. Cell Struct Function 1999; 24: 209-215.
Chen F, Hu M, Jiang X, Tao Y, Huang J. [Enhancement of Coprinus cinereus peroxidase in Pichia pastoris by co-expression chaperone PDI and Ero1]. Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2015; 31(12): 1682-1689. Chinese.
Johansson M, Sterner O, Labischinski H, Anke T. Coprinol, a new antibiotic cuparane from a Coprinus species. Z Naturforsch C. 2001; 56(1-2): 31-34.
Ki DW, Kim DW, Hwang BS, Lee SW, Seok SJ, Lee IK, Yun BS. New antioxidant sesquiterpenes from a culture broth of Coprinus echinosporus. J Antibiot (Tokyo). 2015; 68(5): 351-353.
Kim SO, Sakchaisri K, Asami Y, Ryoo IJ, Choo SJ, Yoo ID, Soung NK, Kim YS, Jang JH, Kim BY, Ahn JS. Illudins C2 and C3 stimulate lipolysis in 3T3-L1 adipocytes and suppress adipogenesis in 3T3-L1 preadipocytes. J Nat Prod. 2014; 77(4): 744-750.
Li B, Dobruchowska JM, Gerwig GJ, Dijkhuizen L, Kamerling JP. Structural investigation of water-soluble polysaccharides extracted from the fruit bodies of Coprinus comatus. Carbohydrate Polymers 2013; 91(1): 314-321.
Michelot D. Poisoning by Coprinus atramentarius. Natural Toxins, 1992; 1(2): 73-80.
Ozalp FO, Canbek M, Yamac M, Kanbak G, Van Griensven LJLD, Uyanoglu M, Senturk H, Kartkaya K, Oglakci A. Consumption of Coprinus comatus polysaccharide extract causes recovery of alcoholic liver damage in rats. Pharmac Biol 2014; Ahead of Print : Pages 1-9.
Park HJ, Yun J, Jang SH, Kang SN, Jeon BS, Ko YG, Kim HD, Won CK, Kim GS, Cho JH. Coprinus comatus cap inhibits adipocyte differentiation via regulation of PPARγ and Akt signaling pathway. PLoS One. 2014; 9(9): e105809.
Pettit GR, Meng Y, Pettit RK, Herald DL, Cichacz ZA, Doubek DL, Richert L. Antineoplastic agents. 556. Isolation and structure of Coprinastatin 1 from Coprinus cinereus. J Nat Prod. 2010b; 73(3): 388-392.
Pettit GR, Meng Y, Pettit RK, Herald DL, Hogan F, Cichacz ZA. Antineoplastic agents 582. Part 1: Isolation and structure of a cyclobutane-type sesquiterpene cancer cell growth inhibitor from Coprinus cinereus (Coprinaceae). Bioorg Med Chem. 2010; 18(14): 4879-4883.
Raymond P, Mshandete AM, Kajumulo Kivaisi A. Production of Oxidative and Hydrolytic Enzymes by Coprinus cinereus (Schaeff.) Gray from Sisal Wastes Supplemented with Cow Dung Manure. Biotechnol Res Int. 2015; 2015: 65054.
Reina M, Orihuela JC, González-Coloma A, de Inés C, de la Cruz M, González del Val A, Torno JR, Fraga BM. Four illudane sesquiterpenes from Coprinopsis episcopalis. Phytochemistry. 2004; 65(4): 381-385.
Rouhana-Toubi A, Wasser
SP, Fares F. The Shaggy Ink Cap Medicinal Mushroom, Coprinus comatus (Higher Basidiomycetes) Extract Induces Apoptosis in Ovarian Cancer Cells via Extrinsic and Intrinsic Apoptotic Pathways. Int J Med Mushrooms. 2015; 17(12): 1127-1136.
Zhao S, Rong CB, Kong C, Liu Y, Xu F, Miao QJ, Wang SX, Wang HX, Zhang GQ. A novel laccase with potent antiproliferative and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activities from mycelia of mushroom Coprinus comatus. Biomed Res Int. 2014; 2014: 417461.
Zhou S, Liu Y, Yang Y, Tang Q, Zhang J. Hypoglycemic Activity of Polysaccharide from Fruiting Bodies of the Shaggy Ink Cap Medicinal Mushroom, Coprinus comatus (Higher Basidiomycetes), on Mice Induced by Alloxan and Its Potential Mechanism. International journal of medicinal mushrooms, 2015; 17(10): 957-964.

Zdroj: Toxicology

 

(Zdroj obr.: Commons Wikimedia, autor Nino Barbieri)