V tekutém stavu vodu udržuje vulkanické teplo. Stejně jako v obdobném antarktickém jezeře Vostok i zde žijí chladomilné bakterie, byť je v něm nižší obsah kyslíku. Protože na Islandu existují další podobná jezera, bude jistě zajímavé porovnat ekosystémy jezer ukrytých pod ledem, zdali je mezi nimi rozdíl.