Orientální ústav AV ČR, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni a Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět.
Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století

13.–14. listopadu 2006, Plzeň

Konference se zúčastní 18 badatelů z České republiky, Francie, Itálie a Německa, kteří se budou věnovat otázkám Odorikova putování Evropou i Asií, a také i styky českých zemí se zeměmi blízkými i vzdálenými ve 13. století, věku první globalizace, kdy plně feudalizované království české vstoupilo jako rovnoprávný partner do společenství latinského křesťanství Evropy. Vědci osvětlí i eurasijské styky z „druhé strany" – zaměří se na kulturní a duchovní kontakty křesťanství, islámu i náboženství asijských (např. buddhismu), ale též na styky mezi světem islámu a Čínou. Autoři referátů se budou tématem zabývat z pohledu historie, orientalistiky, různých oborů filologických, ale též dějin umění a archeologie.

Odorik z Pordenone (1286–1331), františkánský bratr, o sobě říkával, že je Čech z Furlánska, protože Pordenone v severoitalské provincii Friuli tenkrát patřilo českému králi. Otec Odorika, původem Čech, v něm tehdy sloužil jako voják Přemysla Otakara II. Odorik v patnácti letech vstoupil do františkánského řádu k minoritům, lákal ho poustevnický život, ale i cestování. Byl nadaný na jazyky. V letech 1316–1330 vykonal cestu jako papežův vyslanec na dvůr Velkého chána do tehdy mongolského Pekingu. Vyplul z Benátek, navštívil Arménii, Perzii a Indii. Jako první Evropan prý vstoupil na Nicobarské ostrovy, na Jávu a Borneo. Do Číny dorazil asi roku 1325 a zdržel se tam tři roky. Je udáváno, že byl i na Filipínách. Ušel přes 50 000 kilometrů. Po cestě nazpátek prošel Tibetem.

Odorikův cestopis byl psán latinsky, ale brzo vznikly i překlady do francouzštiny, němčiny a italštiny. Ve své době byl přinejmenším stejně oblíbený jako dílo sepsané cestovatelem Markem Polo. 3. 7. 1755 byl papežem Benediktem XIV. blahořečen.


Informace:
doc. PhDr. Petr Charvát, FF ZČU v Plzni
tel.: 377 635 353, 233 371 950, e-mail: eridu@centrum.cz

Vyřizuje:
Zuzana Bukovská, Tiskový odbor AV ČR
tel.: 221 403 354, e-mail: bukovska@kav.cas.cz

zdroj: tisková zpráva Akademie věd ČR