Databáze odborníků - pracovníků ve vědě a výzkumu


Table of Contents

Co to je databáze odborníků?
Práce s databází
Vyhledávání
Skupinové a individuální osoby
Vlastní profil
Registrace
Vytvoření profilu

Co to je databáze odborníků?

Databáze odborníků zpracovává a prezentuje data o odbornících z různých oborů. Údaje, které jsou pro účely této databáze použity, pochází z veřejně přístupných zdrojů na internetu (z Veřejně přístupnými dat IS VaVaI, viz http://aplikace.isvav.cvut.cz/).

Hlavním přínosem databáze je možnost vyhledávání současně mezi individuálními osobami a skupinami osob spolu s (on-line) návazností na informační systém IS VaVaI.

Každý, kdo se zaregistruje, může prostřednictvím uživatelsky příjemné aplikace prezentovat odborné veřejnosti své odborné zaměření a dosažené výsledky. Může také vyhledávat v databázi své kolegy a seznámit se s jejich odbornými zájmy a dosaženými výsledky.

Práce s databází

Vyhledávání

Pro prohledávání databáze odborníků je k dispozici jednoduché vyhledávání.

Můžete zadat příjmení hledaného odborníka a hlavní obor, nebo oba způsoby zkombinovat. Vzhledem k tomu, že některá příjmení se v databázi mnohokrát opakují, je možné pro usnadnění vyhledávání zadat k příjmení i první znak jména. Na diakritiku při vyhledávání není brán zřetel.

Pokud nehledáte konkrétní jméno, můžete také pouze listovat abecedním seznamem.

Skupinové a individuální osoby

V databázi jsou uloženy záznamy dvojího typu - individuální osoby a skupiny osob. Individuální osoby jsou podrobné profily jednotlivých vědců. Každý zaregistrovaný uživatel databáze si může vytvořit svůj profil - svou vlastní individuální osobu.

Skupiny osob vznikají z dat, která byla stažena z veřejně přístupných internetových zdrojů (Veřejně přístupná data IS VaVaI). Ve veřejných datech je často identifikace vědce neúplná (uvedeno pouze příjmení, první znak jména a hlavní obor), nelze tedy přesně identifikovat konkrétní osobu. Na základě stažených dat jsou vytvořeny skupiny osob, které jsou charakterizovány určitým příjmením, počátečním písmenem jména a hlavním oborem. Ke každé skupině osob jsou přiřazeny projekty, výzkumné záměry a výsledky na nichž se účastnila některá z osob zahrnutých ve skupině.

Vlastní profil

Součástí databáze odborníků je možnost založení vlastního odborného profilu (individuální osoby) a zpřístupnit tak veřejnosti informace o svém odborném zaměření a o své činnosti.

Registrace

K vytvoření profilu v databázi odborníků je nutné se nejprve zaregistrovat na portálu veda.cz. Registraci můžete provést přímo v záložce Odborníci přes funkci Můj profil, kde se rovněž zakládá osobní profil (individuální osoba). Tato stránka vyžaduje přihlášení, pokudd nejste registrovaný uživatel je nutné se pro další práci zaregistrovat.

Po obdržení potvrzovacího registračního emailu se můžete již přihlásit a začít s vyplňováním vlastního odborného profilu. K přihlašovací stránce se přistupuje přes funkci Můj profil.

Vytvoření profilu

Osobní informace

Nejprve se musí vytvořit základ pro nový profil. Po přihlášení do databáze a použití fuknce Můj profil lze začít s vyplňováním osobního profilu (vytvářením nové individuální osoby). Nový profil je založen po vyplnění osobních informací. Z položek, které jsou nabídnuty k vyplnění, jsou povinné pouze tři (jméno, příjmení, hlavní obor).

Po uložení osobních informací se dostanete na hlavní stránku profilu a uvidíte, jaké další údaje a informace je možné do Vašeho odborného profilu vyplnit. Všechny údaje, které je nutné přeložit, se překládají do anglického jazyka, protože databáze nabízí přístup právě i v anglickém jazyce.

Odborné zaměření

Hlavní a povinný údaj z této skupiny údajů je hlavní obor působnosti. Tento údaj nelze duplikovat, pokud ho potřebujete upřesnit, můžete opakovaně vyplnit detailní obor.

Zaměstnání

Databáze odborníků je propojena se seznamem institucí. Zkuste tedy nejprve Vaší organizaci vyhledat v tomto seznamu. Pokud ji naleznete, můžete otevřít její profil a doplnit informace o Vaší pozici v organizaci apod. a uložit do Vašeho profilu.

Pokud Vaše hledání nebude úspěšné, můžete přidat novou organizaci a vyplnit o ní základní informace a taktéž uložit do Vašeho profilu.

Vzdělání

V této záložce můžete vyplnit informace o škole, oboru, zaměření apod. V případě potřeby můžete přidat další vzdělání.

Publikace, výsledek

Zde můžete přidat publikace, další výsledky Vaší odborné činnosti a webové stránky Vaší činnosti. Publikace a výsledky, které zde uvedete, by měly být výsledky Vaší vědecké činnosti (navazovat na projekty či výzkumné záměry vědy a výzkumu).

Stáže, zahraniční pobyty a Vědecké organizace a ceny

V těchto záložkách je možné vypsat další doplňující informace o Vaší činnosti a obohatit tak Váš osobní profil.

Údaje o projektech, výzkumných záměrech a výsledcích IS VaVaI a Ostatní granty

Údaje o aktivitách IS VaVaI patří mezi nejdůležitější a nejzajímavější část této databáze. Můžete zde vyhledávat a doplňovat do profilu údaje o Vašich výzkumných aktivitách zapsaných v CEP, CEZ, nebo RIV.

CEP - Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje

CEZ - Centrální evidence výzkumných záměrů

RIV - Rejstřík informací o výsledcích

Projekty, výzkumné záměry i výsledky IS VaVaI můžete vyhledávat zadáváním jednoduchých dotazů. Veškeré nalezené výzkumné aktivity se zobrazí přehledně v tabulkové formě, kde se ke každé aktivitě vypíše identifikační kód, název, druh (u výsledků), účastníci (u projektů a záměrů) či tvůrci (u výsledků) a role.

Názvy aktivit se zobrazují jako odkazy a jsou propojeny s údaji ve Veřejně přístupných datech IS VaVaI, které jsou dostupné na adrese http://aplikace.isvav.cvut.cz/.

V posledním sloupci tabulky vyhledaných aktivit je uvedena role. Pokud si vyberete a přidáte roli (projekty a záměry - řešitel, nebo další řešitel; výsledky - tvůrce), vybraná výzkumná aktivita se přiřadí k Vašemu profilu. Role, kterou jste si vybrali, bude rovněž u vybrané aktivity uvedena.

Granty, které nespadají do IS VaVai, je možné do Vašeho profilu zapsat také. Lze tak provést v záložce Ostatní granty. V případě těchto grantů máte možnost vyplnit mnohem podrobnější informace, nejsou propojené s žádnou databází.

Kontaktní informace

Přidání kontaktního údaje do Vašeho profilu není povinné. Pokud se tak rozhodnete, máte výběr z pěti možností, které můžete použít (e-mail, mobilní telefon, pevný telefon, fax, vlastní webová stránka). Kontaktní údaj můžete vyplnit víckrát, přesně podle Vaší potřeby.